Τι είναι το TOEFL;

Το TOEFL (Test of English as a Foreign Language) είναι η δημοφιλέστερη εξέταση αγγλικής στον κόσμο και μετρά την ικανότητά σας στην κατανόηση και χρήση της αγγλικής γλώσσας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, αξιολογεί πόσο καλά  μπορείτε να διαβάζετε, να ακούτε, να μιλάτε και να γράφετε στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να ακολουθήσετε πανεπιστημιακές σπουδές.

 

Ποιά κολλέγια ή Πανεπιστήμια δέχονται τα αποτελέσματα του TOEFL για εισαγωγή στα προγράμματα τους;

Περισσότεροι από 9000 φορείς σε 130 χώρες δέχονται τα αποτελέσματα του TOEFL.

 

Πόσα είδη test TOEFL υπάρχουν;

Ίσως θα έχετε δει σε αρκετές προκηρύξεις για μεταπτυχιακές σπουδές να ζητούν το TOEFL PBT (paper- based test) ή το TOEFL CBT (computer-based test) ή το TOEFL IBT (internet-based test). Στην πραγματικότητα, τα δύο πρώτα είδη test έχουν καταργηθεί και πλέον είναι διαθέσιμο μόνο το TOEFL IBT (internet-based test).

 

Τι περιλαμβάνει το TOEFL IBT (internetbased test);

Το test περιλαμβάνει 4 μέρη (listening, speaking, writing, reading) και διαρκεί περίπου 4,5 ώρες. Κατά τη διάρκεια του test θα σας ζητηθεί να συνδυάσετε περισσότερες από μία δεξιότητες, για παράδειγμα:

  • Να διαβάσετε, να ακούσετε και στη συνέχεια να απαντήσετε προφορικά σε μια ερώτηση.
  • Να ακούσετε και στη συνέχεια να απαντήσετε προφορικά σε μια ερώτηση.
  • Να διαβάσετε, να ακούσετε και στη συνέχεια να απαντήσετε γραπτώς σε μια ερώτηση.

Αναλυτικά, τα sections (μέρη) του test και πόσο διαρκεί το καθένα:

Sections: Reading
Time Limit: 60–80 minutes
Questions: 
36–56 questions
Tasks: 
Read 3 or 4 passages from academic texts and answer questions.

Sections:Listening
Time Limit:60–90 minutes
Questions:
34–51 questions
Tasks: 
Listen to lectures, classroom discussions and conversations, then answer questions.

 

Sections:Break
Time Limit:10 minutes

 

Sections: Speaking 
Time Limit: 20 minutes
Questions: 
6 tasks
Tasks: 
Express an opinion on a familiar topic; speak based on reading and listening tasks.

 

Sections: Writing
Time Limit: 50 minutes
Questions: 
2 tasks
Tasks: 
Write essay responses based on reading and listening tasks; support an opinion in writing.

 

Ποια είναι η κλίμακα βαθμολογίας του test;

Όλα τα μέρη του test βαθμολογούνται με κλίμακα 0-30 βαθμών.

Section: Listening
Κλίμακα Βαθμών: 
0-30

Section:Reading
Κλίμακα Βαθμών: 
0-30

Section:Speaking
Κλίμακα Βαθμών: 
0-30

Section:Writing
Κλίμακα Βαθμών: 
0-30

Συνολική Βαθμολογία: 0-120

Ο συνολικός βαθμός είναι το άθροισμα των 4 επιμέρους βαθμολογιών στα 4 μέρη του test. Δεν υπάρχει βάση για να περάσει κανείς το test. Το κάθε Πανεπιστήμιο θέτει τα δικά του κριτήρια. Συνήθως, τα περισσότερα πανεπιστήμια δέχονται βαθμολογίες από 90 και πάνω.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η βαθμολογία μου στο test;

Η βαθμολογία ισχύει για διάστημα δύο (2) ετών.

 

Μπορώ να επαναλάβω το test;

Μπορείτε να επαναλάβετε το test όσες φορές θέλετε αρκεί να έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 12 ημερών από την τελευταία ημερομηνία που δώσατε το test.

 

Πόσος είναι ο χρόνος προετοιμασίας και πόσο το κόστος;

Κόστος εξετάσεων: 194€

Χρόνος: 50 ώρες μαθημάτων σε 4 έως 7 εβδομάδες

Κόστος μαθημάτων: 290€