Τι είναι το TIE(Test of Interactive English);

Το Test of Interactive English (TIE) είναι ειδικά σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Αφορά σπουδαστές που μαθαίνουν Αγγλικά με οποιοδήποτε τρόπο. Η εξέταση είναι σχεδιασμένη για να ελέγχει τις επικοινωνιακές και διαδραστικές ικανότητες των υποψηφίων τόσο σε γνωστές όσο και άγνωστες καταστάσεις. Ελέγχεται δηλαδή η ικανότητα του υποψηφίου στη συνομιλία και την παραγωγή γραπτού λόγου με τις ικανότητες ανάγνωσης και ακουστικής να εξετάζονται μέσω της προετοιμασίας που κάνει ο υποψήφιος για την εξέταση καθώς και τις ικανότητες που διαθέτει ώστε να επικοινωνεί αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό το οποίο καταγράφει το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με τη χρήση της κλίμακας που βασίζεται στο Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόδοση μετριέται με βάση το τι μπορεί να κάνει ο υποψήφιος και σύμφωνα με το τι αναμένεται να μπορεί να κάνει, επομένως δεν υπάρχει βαθμός αποτυχίας. Στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού είναι εκτυπωμένη η κλίμακα που περιγράφει το τι μπορεί να κάνει ο κάτοχος του κάθε επιπέδου. Το TIE (Test of Interactive English) είναι ένας, σχετικά, νέος τρόπος εξέτασης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας έως και το επίπεδο C2. Οι TIE Exams είναι αρκετά καινοτόμες και πρωτοποριακές. 

Η μορφή του TEST

Το TIE αποτελείται από δύο μέρη:

 • Προφορική εξέταση (διαρκεί 30 λεπτά και εξετάζονται δύο υποψήφιοι μαζί)
 •  Γραπτή εξέταση (διαρκεί 60 λεπτά).

Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο.

 

Listening-Speaking
Δυο υποψήφιοι εξετάζονται ταυτόχρονα από έναν εξεταστή.

– Ο κάθε υποψήφιος θα παρουσιάσει το mini-project που έχει ετοιμάσει και θα το συζητήσει με τον συνυποψήφιο του και τον εξεταστή.  Στη συνέχεια θα ακούσει την παρουσίαση του άλλου εξεταζομένου και θα κάνουν ερωτήσεις και σχόλια μεταξύ τους πάνω στις παρουσιάσεις τους με την καθοδήγηση του εξεταστή.

– Ο υποψήφιος θα παρουσιάσει το βιβλίο που διάβασε ή το news story του. Στη συνέχεια θα ακούσει για το βιβλίο ή το news story του άλλου εξεταζόμενου και θα κάνουν ερωτήσεις και σχόλια μεταξύ τους με την καθοδήγηση του εξεταστή.

– Στο τελευταίο στάδιο της εξέτασης θα τους δοθεί ένα θέμα γενικού καθημερινού ενδιαφέροντος και ο εξεταστής θα ζητήσει από τους δύο εξεταζόμενους να  το συζητήσουν μεταξύ τους και να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα (decision-making task).

Reading-Writing

Ο υποψήφιος γράφει δύο εκθέσεις περίπου 150 λέξεων η κάθε μία. 

– Το πρώτο θέμα της έκθεσης αφορά είτε στο βιβλίο είτε στο news story στα οποία έχει προετοιμαστεί (prepared task)

-Το δεύτερο θέμα έκθεσης βασίζεται σε εμπειρίες της καθημερινότητας ή  σε γενικότερα θέματα καθημερινού ενδιαφέροντος π.χ. να εκφράσει τη γνώμη του και να επιχειρηματολογήσει για  ένα  θέμα, να περιγράψει κάτι, να γράψει ένα γράμμα/email, κλπ

Η συνολική εξέταση διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά για τα επίπεδα Β2-C2 και 1 ώρα και 10 λεπτά για τα επίπεδα Α1-Β1. Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε περίπου ένα μήνα από την ημέρα της εξέτασης. Όλα τα μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά και διεξάγονται την ίδια μέρα για τον κάθε υποψήφιο.

 

Επίπεδα A1 έως B1

Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη :

Προφορικό μέρος
 διάρκειας 17-20 λεπτών για δύο υποψηφίους και 26-30 λεπτών για τρείς υποψηφίους και

Γραπτό μέρος
 διάρκειας 50 λεπτών.

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια μέρα.

Προετοιμασία για τις εξετάσεις στα επίπεδα Α1 έως Β1 του TIE:

Οι υποψήφιοι για τα επίπεδα Α1 έως Β1 πρέπει να κάνουν την ακόλουθη προετοιμασία:

 1. να διεξάγουν μια έρευνα (investigation / mini-project)
 2. να διαβάσουν ένα βιβλίο / graded reader της επιλογής τους στα Αγγλικά
 • Ο υποψήφιος υποχρεούται να δημιουργήσει ένα logbook, το οποίο πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων.
 • Όποιος υποψήφιος δεν έχει μαζί του ολόκληρο το logbook (investigation, book) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τα δύο προετοιμασμένα tasks.

 

Επίπεδα Β2 έως C2

Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη

Προφορικό μέρος
 διάρκειας 25-30 λεπτών για δύο υποψηφίους και 35-45 για τρεις υποψηφίους και

Γραπτό μέρος
διάρκειας 75 λεπτών.

Τα δύο μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια μέρα.

 

Προετοιμασία για τις εξετάσεις στα επίπεδα B2 έως C2 του TIE:

Οι υποψήφιοι για τα επίπεδα B2 έως C2 πρέπει να κάνουν την ακόλουθη προετοιμασία:

 1. να διεξάγουν μια έρευνα (investigation / mini-project)
 2. να διαβάσουν ένα βιβλίο / graded reader της επιλογής τους στα Αγγλικά
 3. να παρακολουθήσουν ένα νέο που προβάλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τουλάχιστον δύο διαφορετικές πηγές
 • Ο υποψήφιος υποχρεούται να δημιουργήσει ένα logbook, το οποίο πρέπει να έχει μαζί του την ημέρα των εξετάσεων. To logbook, είναι ένας φάκελος/ντοσιέ το οποίο περιέχει την προετοιμασία των υποψηφίων (investigation, news story και το βιβλίο σε hard copy) για τις εξετάσεις TIE. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει το logbook  μαζί του στην προφορική εξέταση και εφόσον το επιθυμεί και στη γραπτήΤο logbook δεν βαθμολογείται ως προς την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.
 • Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το logbook (investigation, book, news story) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.
 • Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει και να συζητήσει και τα τρία προετοιμασμένα tasks καθώς δεν επιλέγει ο ίδιος ποιο task (book ή news story) θα παρουσιάσει στο προφορικό μέρος της εξέτασης.Ο εξεταστής ενημερώνει τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της εξέτασης ποιο από τα δύο tasks πρόκειται να παρουσιάσει.

 

Τα μέρη της εξέτασης

Θέμα 1 (προετοιμασμένο)
Ο υποψήφιος πρέπει να γράψει ένα δοκίμιο (essay) για το βιβλίο που έχει διαβάσει ή για το άρθρο που παρακαλούθησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο υποψήφιος θα γράψει για το θέμα που δεν συζήτησε στη προφορική εξέταση, π.χ εάν ο υποψήφιος μίλησε για το βιβλίο στην προφορική εξέταση, τότε θα γράψει για το άρθρο και αντίστροφα.
Ο υποψήφιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το άρθρο ή το βιβλίο του για να ανταποκριθεί στο θέμα που πρέπει να γράψει.

Θέμα 2 (άγνωστο)
Ο υποψήφιος πρέπει να γράψει ένα δοκίμιο (essay) για μια πραγματική κατάσταση, π.χ να γράψει ένα άρθρο όπου δίνει πληροφορίες, ένα επίσημο ή ανεπίσημο γράμμα, μια αναφορά ή κριτική. Όλα τα θέματα αφορούν γενικές καταστάσεις που αφορούν εμπειρίες του μέσου ατόμου. Ο υποψήφιος δεν βαθμολογείται για τη μορφή του κειμένου, π.χ για τη μορφή ανεπίσημου γράμματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος αλλά η στίξη και η χρήση παραγράφων είναι απαραίτητη.

 

 

Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

Η κλίμακα βαθμολόγησης του ΤΙΕ χρησιμοποιεί την κλίμακα αξιολόγησης του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εξής:

‘Αριστη γνώση: C2
Πολύ καλή γνώση: C1, C1+,
Καλή γνώση: B2, B2+
Μέτρια γνώση: B1, B1+,
Βασική γνώση: A2, Α2+
Στοιχειώδης γνώση: Α1

 

Πόσο είναι  το κόστος;

Κόστος εξετάσεων:

Επίπεδα Α1,Α2,Β1

 • Εξέταστρα TIE (δια ζώσης): 60€
 • Εξέταστρα για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες: 100€ (60€ Εξέταστρα + 40€ κόστος γραφέα)
 • Second Chance: 40€

Επίπεδα B2, C1, C2

 • Εξέταστρα TIE (δια ζώσης): 160€
 • Εξέταστρα TIE online: 190€
 • Εξέταστρα για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες: 200€ (160€ Εξέταστρα + 40€ κόστος γραφέα)
 • Second Chance: 80€

Κόστος μαθημάτων:

 • Από 160€