Τι είναι το IELTS Test;

Το IELTS (Internationa lEnglish Language Testing System) είναι ένα διεθνές test αξιολόγησης του επιπέδου της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων για σπουδές ή εργασία στο εξωτερικό. Καθιερώθηκε το 1989 και διευθύνεται από κοινού από το University of Cambridge ESOL Examinations, το British Council και το IDP: IELTS Australia. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι εντός και εκτός του αγγλόφωνου κόσμου χρησιμοποίησαν το IELTS. Με πάνω από 2 εκατομμύρια εξετάσεις να διεξάγονται διεθνώς κάθε χρόνο, το IELTS γίνεται δεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νότιο Αφρική, σε πάνω από 3.000 πανεπιστήμια της Αμερικής και σε περισσότερους από 9.000 οργανισμούς παγκοσμίως για σκοπούς εκπαίδευσης, εργασίας και μετανάστευσης. Οι εξετάσεις του IELTS είναι οι μοναδικές που γίνονται αποδεκτές για μετανάστευση στην Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία και άλλες χώρες. Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες αλλοδαπών απαιτούν ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης και αδειοδότησης, την πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων στα αγγλικά. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν oλοένα και περισσότερο την εξέταση IELTS. Οι εξετάσεις του IELTS είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα Αγγλικά στη νέα σας ζωή στο εξωτερικό και, μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες, θα αξιολογηθούν όλες δεξιότητες σας στην αγγλικά γλώσσα: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Κατ’ αποκλειστικό τρόπο, το IELTS εξετάζει τις δεξιότητες συνομιλίας στα Αγγλικά μέσω μιας διαδραστικής εξέτασης παραγωγής προφορικού λόγου πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο εξεταστή. Καθώς το IELTS έχει δημιουργηθεί από μερικούς από τους κορυφαίους επαγγελματίες του κόσμου με εμπειρία στην αξιολόγηση της αγγλικής γλώσσας, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι πρόκειται για μια δίκαιη εξέταση.

H δομή του 

Το IELTS εξετάζει κατά πόσον ένας υποψήφιος έχει το απαραίτητο επίπεδο αγγλικών για να αλληλεπιδράσει αύριο στο αμφιθέατρο του μεταπτυχιακού του. Δεν εξετάζει γραμματική, δεν εξετάζει συντακτικό. Εξετάζει μόνο τη χρήση της γλώσσας. Το IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των 2 διαφορετικών τύπων του test: το Academic ή το General TrainingΤο Academic test αξιολογεί το επίπεδο γνώσης αγγλικών για όσους θέλουν να σπουδάσουν ή να εκπαιδευτούν στην Αγγλική γλώσσα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Το General Trainingtest απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την εισαγωγή τους σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή θέλουν να μεταναστεύσουν και να εργαστούν σε Αγγλόφωνες χώρες. Οι εξετάσεις και των 2 εκδοχών του test γίνονται γραπτώς και αποτελούνται από 4 μέρη: ListeningReadingWriting και SpeakingΌλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες Listening και Speaking, ενώ το Reading και Writing προσφέρονται ως Academic ή General Training Modules ανάλογα με την εξέταση που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εξέταση υπολογίζεται περίπου στις 2 ώρες και 45 λεπτά. Η εξέταση στις πρώτες τρεις ενότητες – Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Παραγωγή Γραπτού Λόγου – ολοκληρώνεται μέσα σε μία μέρα. Η εξέταση για την ενότητα Παραγωγή Προφορικού Λόγου μπορεί να δοθεί, σε συνεργασία με το εξεταστικό κέντρο, μέσα στο διάστημα 7 ημερών πριν ή μετά την εξέταση στις υπόλοιπες ενότητες.

 

Ενότητα: Listening
Χρόνος:
30′
Πλήθος ερωτήσεων:
40

 

Ενότητα: Reading
Χρόνος:
 60′
Πλήθος ερωτήσεων:
40

 

Ενότητα: Writing
Χρόνος:
 60′
Πλήθος ερωτήσεων: 
2 θέματα

 

Ενότητα: Speaking
Χρόνος:
11-14′
Πλήθος ερωτήσεων: 
Συνέντευξη

 

Σύντομη περιγραφή της δομής

Listening 
Στην εξέταση του Listening χρησιμοποιείται ποικιλία τύπων ερωτήσεων όπως οι ακόλουθες: πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σύντομης απάντησης κ.α. Η ενότητα αυτή, η οποία είναι κοινή και στις δύο κατευθύνσεις του IELTS, αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν τον προφορικό λόγο τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη. Τα δύο πρώτα αφορούν κοινωνικά θέματα, με τους υποψηφίους να ακούν μια συνομιλία δύο ατόμων και ένα μονόλογο. Τα δύο τελευταία μέρη εστιάζονται σε εκπαιδευτικά θέματα. Και εδώ ακούγονται μια συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ατόμων και ένας μονόλογος. Για την εξέταση χρησιμοποιούνται διαφορετικές διάλεκτοι και προφορές από όλο τον αγγλόφωνο κόσμο, γεγονός που συμβαδίζει με τις διεθνείς προδιαγραφές των εξετάσεων για το IELTS.

 

Reading 
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα μακροσκελές κείμενο. Τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικά και λαμβάνονται από περιοδικά, βιβλία και εφημερίδες ενώ είναι σχετικά με ακαδημαϊκά θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Και στην εξέταση του Reading χρησιμοποιείται ποικιλία τύπων ερωτήσεων όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σύντομης απάντησης κ.α. Η ενότητα εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων διαφορετικών πηγών και θεμάτων στην αγγλική γλώσσα. Στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων που προέρχονται από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων. Στη γενική κατεύθυνση δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων προερχόμενων από διαφημίσεις, επίσημα έγγραφα, εφημερίδες, περιοδικά, εγχειρίδια, πίνακες δρομολογίων, φυλλάδια, βιβλία, ανακοινώσεις. Τα θέματα άπτονται κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ενδιαφέρον των υποψηφίων της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

 

Writing 
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι ικανότητες των υποψηφίων στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας ως προς τη γραμματική, το συντακτικό, το πλούσιο λεξιλόγιο και το κατά πόσο απαντούν στα ερωτήματα με σαφήνεια. Στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση (Academic test), οι υποψήφιοι καλούνται στο πρώτο θέμα να περιγράψουν δεδομένα γραφήματος, ή πίνακα. Η ικανότητά τους να συγκρίνουν, να οργανώνουν, να ομαδοποιούν τις πληροφορίες είναι το ζητούμενο. Το δεύτερο θέμα αφορά σε μια άποψη ή ένα επιχείρημα ή πρόβλημα, με βάση το οποίο οι εξεταζόμενοι δίνουν λύσεις, εκφράζουν απόψεις και αξιολογούν το περιεχόμενο των επιχειρημάτων. Τα θέματα λαμβάνουν υπόψη το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον των υποψηφίων. Στην γενική κατεύθυνση (General Training test) οι υποψήφιοι καλούνται στο πρώτο θέμα να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα γράφοντας μία επιστολή, όπου αναζητούν πληροφορίες ή εξηγούν μια δεδομένη κατάσταση. Σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητά τους να εκφράζουν απόψεις, ανάγκες και να δίνουν πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι, όπως και στην ακαδημαϊκή κατεύθυνση, μια άποψη, επιχείρημα ή πρόβλημα, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν δίνοντας τις δικές τους απόψεις, κρίσεις. Τα θέματα είναι γενικού ενδιαφέροντος.

 

Speaking 
Η ενότητα του Speaking  αποτελείται από μια προφορική πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη με έναν εξεταστή. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος καλείται να μιλήσει στα Αγγλικά σχετικά με τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά του, να αναπτύξει θέματα της επικαιρότητας βασιζόμενος σε κείμενο που του δίνεται στη διάρκεια της εξέτασης, και με αφορμή αυτό, να συζητήσει γενικότερης φύσεως θέματα. Μέσα από τη συζήτηση ο εξεταστής αξιολογεί την ικανότητα του εξεταζόμενου στο χειρισμό της αγγλικής γλώσσας, ως προς την ευχέρεια και τη συνοχή, την ακρίβεια στη χρήση της γραμματικής και του συντακτικού, καθώς και το λεξιλογικό πλούτο και τη σωστή προφορά, μέσα από έκφραση προσωπικών ή μη απόψεων, εξηγήσεις, συγκρίσεις, αφηγήσεις, αναλύσεις και περιλήψεις.

 

Βαθμολόγηση.

Κάθε μέρος της εξέτασης βαθμολογείται με βάση τη κλίμακα από 0 έως 9 και στη συνέχεια υπολογίζεται μια συνολική βαθμολογία.

 

Η αναλυτική βαθμολογία.


Η τελική βαθμολογία είναι στην κλίμακα 0 – 9, και το score έχει ισχύ 2 χρόνων. Κάθε μέρος βαθμολογείται ξεχωριστά από 0 – 9. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων βαθμολογιών που θα πάρει ο σπουδαστής από την κάθε ενότητα. Κατόπιν μπορείτε να πάρετε το επίσημο αποτέλεσμα σας, καθώς και να ζητήσετε αν δεν έχετε ζητήσει ήδη, να σταλεί και στα ιδρύματα ή εταιρίες που επιθυμείτε.

 

Τι σημαίνει η κλίμακα βαθμολογίας του IELTS;

Η κλίμακα βαθμολογίας στο IELTS είναι από 0 έως 9. Στην πράξη όλα τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ζητούν από 6.5 έως 7.5, αναλόγως το αντικείμενο του μεταπτυχιακού. Η δυσκολία στο IELTS είναι ότι μπορεί ένα πανεπιστήμιο να ζητάει 7 overall score, αλλά θα πρέπει να μην έχει κάποιος βαθμό μικρότερο από 6.5 σε όλα τα επιμέρους sections. Δεν μπορείς π.χ. να πάρεις Reading 9 και Writing 5 και να θεωρείς ότι έχεις overall score 7.

Βαθμολογία IELTS: < 4.0
Επίπεδο ΚΕΠΑ: 
Κάτω από Β1

 

Βαθμολογία IELTS: 4.0–5.0
Επίπεδο ΚΕΠΑ: 
B1

 

Βαθμολογία IELTS: 5.5–6.5
Επίπεδο ΚΕΠΑ:
B2 

 

Βαθμολογία IELTS: 7.0–8.0
Επίπεδο ΚΕΠΑ:
Γ1

 

Βαθμολογία IELTS:8.5–9.0
Επίπεδο ΚΕΠΑ:
Γ2

 

Πόσος είναι ο χρόνος προετοιμασίας και πόσο το κόστος;

Κόστος εξετάσεων: 205€

Κόστος μαθημάτων:

  • 50 ώρες μαθημάτων
  • 6-8 εβδομάδες
  • 350€
  • 25 ώρες μαθημάτων
  • 4 εβδομάδες
  • 250€