Τι είναι το GRE Test;

Το GRE (Graduate Record Examination) είναι εξετάσεις για υποψηφίους Μεταπτυχιακών Σπουδών σε όλους τους τομείς όπως Θετικές, Θεωρητικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες μεταξύ άλλων, δηλαδή για όλες τις κατευθύνσεις συμπεριλαμβανομένων και σπουδών Management, Business, Finance, Marketing και MBΑ. 

Αποτελούνται από 3 μέρη:

  1. Verbal
  2. Quantitative
  3. Analytical Writing Assessment

To NETWORK σας υποστηρίζει με ενισχυτικά ιδιαίτερα, κατά την περίοδο μεταξύ της λήξης των μαθημάτων και της ημερομηνίας εξέτασης σας, όπως επίσης με πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια της σχολής, καθώς και με επιπλέον σημειώσεις και υλικό, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση σας μέχρι την ημέρα που θα δώσετε την επίσημη εξέταση.

 

Η δομή του Test

Το GRE είναι τεστ αποτίμησης μαθηματικών, λογικών και αναλυτικών ικανοτήτων των υποψηφίων φοιτητών που αποσκοπούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακά προγράμματα στα κορυφαία Αγγλόφωνα προγράμματα όλου του κόσμου. Αποτελείται:

Μορφή: Analysis of an issue
Διάρκεια: 
30 λεπτά
Τομέας εξέτασης:
Έκθεση

 

Μορφή: Analysis of an Argument
Διάρκεια: 
30 λεπτά
Τομέας εξέτασης:
Έκθεση

 

Μορφή: Verbal Section (2 sections)
Διάρκεια: 
30 λεπτά (κάθε section)
Τομέας εξέτασης: 
20 Ερωτήσεις (κάθε section)

 

Μορφή:Quantitative Section ( 2 sections)
Διάρκεια:
35 λεπτά (κάθε section) 
Τομέας εξέτασης:
20 Ερωτήσεις (κάθε section)

 

Τρόπος βαθμολόγησης 

Παίρνετε έναν ανεξάρτητο βαθμό για το κάθε μέρος (Verbal και Quant), ο οποίος αντιστοιχεί σε κλίμακα από το 130 έως το 170 με βαθμίδες μονάδας, και έναν ανεξάρτητο βαθμό για την ενότητα της έκθεσης (Analytical Writing), σε κλίμακα από 1 έως 6 (με βαθμίδες 0.5).

Τι σημαίνει η βαθμολογία;

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται μέσω της συγκεκριμένης εξέτασης. Αυτή η διαδικασία παρέχει ένα μέσο σύγκρισης για τις επιτροπές αξιολόγησης αιτήσεων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι κατηγοριοποιούνται με βάση τα εκατοστιαίες βαθμολογίες (percentiles) στις ενότητες Verbal και Quant αντίστοιχα. Επίσης αξιολογείται η ικανότητα στην γραφή μέσω των 2 διαφορετικών τύπων έκθεσης.

Πόσες φορές μπορώ να εξεταστεί και για πόσο καιρό είναι έγκυρα τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα είναι έγκυρα για 5 χρόνια και μπορεί εξετάζεται μία φορά κάθε 21 μέρες και το πολύ 5 φορές τον χρόνο.

Πόσος είναι ο χρόνος προετοιμασίας και πόσο το κόστος;
Κόστος μαθημάτων:
  • 50 ώρες μαθημάτων
  • 6 έως 8 εβδομάδες
  • 590€

Εξέταστρα

Κόστος εξετάσεων: 205$