Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση – Από φέτος ισχύουν οι συντελεστές 0,80 και 1,20 που καθορίζουν τη βάση εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Γνωστός έγινε ο ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής.

Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής οι τιμές 0,80 και 1,20 αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

 

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 και 1,10 αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, όπως λέει το υπουργείο Παιδείας έγινε για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,  για τη θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών, για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών και για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.

Για παράδειγμα, εάν η μέση επίδοση των μαθητών σε ένα Επιστημονικό Πεδίο είναι ο βαθμός 12 τότε η ακριβής βάση εισαγωγής θα εξαρτάται από το συντελεστή που έχει θέσει το τμήμα. Εάν έχει θέσει συντελεστή 100%, τότε η βάση θα είναι 12, εάν έχει θέσει συντελεστή 80% τότε η βάση θα είναι 9,6, εάν έχει θέσει συντελεστή 110% ο βάση θα είναι 13,20. Εάν ένα Επιστημονικό Πεδίο έχει μέση επίδοση των μαθητών 10 και ένα τμήμα ορίσει συντελεστή 80% η βάση θα διαμορφωθεί στο 8.

Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.
 
Όπως λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ Γιάννης Βαφειαδάκης με βάση αυτήν την απόφαση του υπουργείου Παιδείας ξεκαθαρίζει το τοπίο για όλες τις οικογένειες. Φέρνοντας ως παράδειγμα κάποιο τμήμα που έχει ως βάση το 10 η βαθμολογική βάση μπορεί να πάει από 8 έως 12. Πιο αναλυτικά αν ο μέσος όρος των επιδόσεων στο 1ο επιστημονικό πεδίο είναι π.χ. 10, τότε τμήματα όπως Φιλοσοφική, Ψυχολογία, Νομική θα μπορούν να ορίσουν την ΕΒΕ από 8 έως 12. Αν στο 2ο επιστημονικό πεδίο ο μέσος όρος των επιδόσεων είναι 11το εύρος της ΕΒΕ, μπορεί να κυμαίνεται από το 9 έως το 13.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν θα πέσουν σχολές χαμηλότερα από τα 7.000 με 8.000 μόρια, που είναι και το ζητούμενο του υπουργείου να μην μπουν δηλαδή υποψήφιοι με βαθμολογίες 2 και 3. Επίσης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα στοιχεία αυτά θα μείνουν κενές περί τις 10.000 θέσεις αν οι αναλογίες κινηθούν αντίστοιχα με πέρυσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, αναμένεται ανακατανομή θέσεων σε σχολές του κέντρου και της περιφέρειας, προκειμένου να μην μείνει μεγάλος αριθμός κενών θέσεων. Επόμενο «βήμα» η μετατροπή σχολών που δεν θα προσελκύσουν υποψηφίους σε τριετή τμήματα σπουδών με τεχνολογική κατεύθυνση.

 
Πηγή: protothema.gr