Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων σήμερα εξετάστηκαν στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και της Χημείας. 
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των μαθημάτων.

Κοινωνιολογία

Θέματα: Κοινωνιολογία Πανελλήνιες 2021
Απαντήσεις: Κοινωνιολογία Πανελλήνιες 2021

Πληροφορική

Θέματα: Πληροφορική Πανελλήνιες 2021
Απαντήσεις: Πληροφορική Πανελλήνιες 2021

Χημεία

Θέματα: Χημεία Πανελλήνιες 2021
Απαντήσεις: Χημεία Πανελλήνιες 2021