Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των μαθημάτων.

Ηλεκτρικές Μηχανές

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΕΠΑΛ

Ναυσιπλοΐα ΙΙ

Θέματα:  Πανελλήνιες 2021 Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΕΠΑΛ

Απαντήσεις: Πανελλήνιες 2021 Ναυσιπλοΐα ΙΙ ΕΠΑΛ

 Ναυτικές Μηχανές

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Ναυτικές Μηχανές ΕΠΑΛ