Σήμερα 24 Ιουνίου 2019 τα παιδιά εξετάστηκαν στο Ειδικό μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου. 

24-06-19 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα

Ειδικό Μάθημα “Ελεύθερο Σχέδιο”

 

Οδηγίες Σύνθεσης

 

Πηγή: minedu.gov.gr