19-06-19 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Ναυτικές Μηχανές / Μηχανές Πλοίου ΙI (ν.4473) ΕΠΑΛ

Υγιεινή ΕΠΑΛ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΕΠΑΛ

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ

 

Πηγή: minedu.gov.gr