Την τρίτη ημέρα εξετάσεων διανύουν τα παιδιά, που συμμετέχουν στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις. 


Τα σημερινά θέματα των επαναληπτικών Πανελλαδικών εξετάσεων:

ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ (ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ)

 

Πηγή: minedu.gov.gr