Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα Ειδικό μάθημα: “Γραμμικό σχέδιο”

25-06-19 Τα σημερινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα Ειδικά Μαθήματα

 

Για τα θέματα “Γραμμικό σχέδιο”

Για τα σχέδια “Γραμμικό σχέδιο”Γραμμικό σχέδιο”

 

Πηγή: minedu.gov.gr