Αυτές είναι κάποιες δραστηριότητες για τη βελτίωση της περιγραφικής ικανότητας:

  • Μάντεψε τι

Υλικά:

Κάρτες που απεικονίζουν διάφορα αντικείμεναπ.χ ζώα , φρούτα , έπιπλα, ρούχα κτλ

Παίκτες :Τουλάχιστον δύο

Οδηγίες παιχνιδιού:

Οι κάρτες είναι τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη ανάποδα πάνω σε μια επιφάνεια. Ο πρώτος παίχτης παίρνει μια κάρτα , αφού την παρατηρήσει αρχίζει την περιγραφή Π.Χ είναι ένα ζώο, ζει στη φάρμα και νιαουρίζει Τι είναι; Ο άλλος παίκτης πρέπει να μαντέψει και να ονομάσει το αντικείμενο στο οποίο ταιριάζει η περιγραφή που άκουσε. Μετά παίζει ο επόμενος παίχτης . Όποιος κερδίσει τις περισσότερες κάρτες είναι ο νικητής .

  • Ψάξε – ψάξε και θα το βρεις

Υλικά:

· Κάρτες που απεικονίζουν διάφορα αντικείμενα π.χ ζώα , φρούτα , έπιπλα, ρούχα κτλ

· Μια σακούλα ή ένα κουτί

· Αντικείμενα (ότι αντικείμενο έχουμε στην κάρτα θα πρέπει να υπάρχει και σε πραγματικό αντικείμενο)

Παίκτες :Τουλάχιστον δύο

Οδηγίες παιχνιδιού

Αρχικά τοποθετούνται τρεις εικόνες πάνω σε μια επιφάνεια. Τα αντίστοιχα τρια αντικείμενα τοποθετούνται μέσα στη σακούλα . Ο παίχτης που θα περιγράψει θα βάλει τα χέρια του μέσα στη σακούλα χωρίς να βλέπει τα αντικείμενα. O άλλος παίκτης θα πρέπει να μαντέψει τι πιάνει ο συμπαίκτης του μέσα στη σακούλα . Αργότερα μπορείτε να αυξήσετε των αριθμό των καρτών και των αντικειμένων . Για να αυξήσετε το βαθμό δυσκολίας μπορείτε να βάζετε αντικείμενα με περισσότερα από ένα κοινά χαρακτηριστικά ή να αποσύρετε τις κάρτες( οπτική βοήθεια).

  • Τα έξυπνα πινέλα

Υλικά :

Πινέλα –νερομπογιές , μαρκαδόρους

Δυο ίδια σκίτσα

Οδηγίες

Μοιράζονται τα σκίτσα . Το παιδί ζωγραφίζει το σκίτσο . Όταν τελειώσει πρέπει να δώσει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για να ζωγραφίσει και ο συμπαίκτης του το ίδιο ακριβώς σκίτσο.

Πηγή: ergo-logo-therapeia.blogspot.gr