Στην ανταγωνιστική εποχή που ζούμε όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαία η εκμάθηση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας για την επαγγελματική αποκατάσταση και όχι μόνον. Έχοντας αυτά υπόψη, οι γονείς αρχίζουν πολύ νωρίς ν’ αναρωτιούνται ποια θα είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί τους μια ξένη γλώσσα.
Η απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων στη μητρική γλώσσα αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει στην κατανόηση και εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Συνήθως, τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών κατέχουν ένα λεξιλόγιο στη μητρική τους γλώσσα που περιλαμβάνει περισσότερες από 2.000 λέξεις. 
Aποτελέσματα ερευνών καταλήγουν ότι η ακουστική αντίληψη ενός παιδιού είναι πολύ καλή από τα 3-6 χρόνια. Το παιδί, χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του σ’ αυτή την ηλικία, είναι πολύ εύκολο να μάθει μια ξένη γλώσσα, και μάλιστα πολύ γρήγορα, με το τραγούδι, το παραμύθι και το παιχνίδι, όπως άλλωστε μαθαίνει και τη μητρική.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012, τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες από όλο και πιο μικρή ηλικία – τα περισσότερα ήδη ξεκινούν μεταξύ 6 και 9 ετών. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι όλο και περισσότεροι μαθητές διδάσκονται πλέον δύο γλώσσες, τουλάχιστον για διάστημα ενός έτους, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης. Το 73% των πολιτών της Ε.Ε. αναφέρει ως το κύριο κίνητρο για τους νέους, προκειμένου να μάθουν ξένες γλώσσες, τις ευκαιρίες για καλύτερη θέση εργασίας, ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό (0,4%) θεωρεί ότι δεν είναι σημαντικό για τους νέους να μάθουν ξένες γλώσσες. 
Υπάρχει συναίνεση στην πλειονότητα των Ευρωπαίων ότι η καλύτερη ηλικία για να αρχίσουν τα παιδιά να μαθαίνουν τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη ξένη γλώσσα είναι εκείνη των 6 ετών και άνω, δηλαδή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα περισσότερο από 1 εκατ. μαθητές κάθε χρόνο μαθαίνουν τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα.

Tι είναι καλό να γνωρίζετε…

• Για να γίνει με επιτυχία η μύηση του παιδιού στην ξένη γλώσσα, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του παιδιού. H χρήση της εικόναςκαι του ήχου είναι αποφασιστικής σημασίας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

• Όσοι γονείς μιλούν άριστα μια ξένη γλώσσα, μπορούν αρχικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους να εξοικειωθούν με τη γλώσσα αυτή και να εμπλουτίσουν σταδιακά το λεξιλόγιό τους.

• Yπάρχουν πολλά απλά και όμορφα παραμυθάκια με εικόνες, που διευκολύνουν το παιδί να κατανοήσει την ιστορία που ακούει στην ξένη γλώσσα. Mπορείτε ακόμα να πλαισιώσετε το διάβασμα με άλλες δραστηριότητες.

• Προτιμήστε όμως το βασικό ρόλο της μύησης του παιδιού σας στην ξένη γλώσσα να τον αναλάβουν δάσκαλοι που είναι ειδικευμένοι σ’ αυτήν.

• Στην ηλικία των 7-8 ετών τα παιδιά βρίσκονται πλέον σε καλό επίπεδο γλωσσικής ωρίμανσης και μπορούν να ξεκινήσουν τη συστηματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας –γραπτό λόγο, γραμματική– με τα καλύτερα αποτελέσματα.

Πότε χρειάζεται προσοχή…

• Δεν πρέπει η γνώση να μεταφέρεται σε παιδιά μικρής ηλικίας σε μορφή μαθήματος, και μάλιστα υποχρεωτικού.

• H πίεση που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί συχνά επιφέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Tο παιδί αρνείται να μάθει και ίσως φτάσει στο σημείο να το απωθεί η ξένη γλώσσα, ακόμα και στο μέλλον. Φράσεις όπως «δεν θέλω να μάθω αγγλικά», που λένε μερικές φορές τα μικρά παιδιά, δείχνουν ακριβώς ότι η επαφή με την ξένη γλώσσα δεν ήταν ευχάριστη εμπειρία, αλλά καταναγκασμός. 
• Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να πιέζονται τα παιδιά, προκειμένου ν’ αρχίσουν την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

• Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται εκείνα που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στη μητρική τους γλώσσα. Η πίεση δεν τα βοηθά, αντίθετα, αυτό επιβαρύνει τις επιδόσεις στη μητρική τους γλώσσα.

Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά, οι μαθησιακές δυσκολίες τους ενδέχεται να μειωθούν εφόσον έχουν ακολουθήσει συστηματικά πρόγραμμα αποκατάστασης. Αυτό θα τα διευκολύνει να προχωρήσουν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας με καλά αποτελέσματα.

Από την Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγο – Παιδοψυχολόγο – Συγγραφέα 

Στο L&K η εκμάθηση ξένων γλωσσών γίνεται ευχάριστη για όλα τα παιδιά αφού οι καθηγητές μας συνδυάζουν την  παράδοση του μαθήματος ,με αντίστοιχα διαδραστικά παιχνίδια.