Πανελλήνιες 2019: Μετά τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάποια τμήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων δεν θα λειτουργήσουν φέτος. Επομένως θα εξαιρεθούν από το μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου.

Τον ερχόµενο Σεπτέµβριο δεν θα λειτουργήσουν συνολικά 37 πανεπιστηµιακά τµήµατα κυρίως στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) και στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, η περιβόητη Νοµική Πάτρας, καθώς και νέα τµήµατα στο Γεωπονικό Αθήνας, στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, αλλά και στα Πανεπιστήµια Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Πελοποννήσου.

Νέοι εισακτέοι

Η οριστική απόφαση για τη λειτουργία τους θα εξαρτηθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυµάτων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν αδυναµία να δεχτούν νέους εισακτέους σε ορισµένα τµήµατα. Αυτό, εφόσον κρίνουν ότι οι υποδοµές και το προσωπικό του Ιδρύµατος δεν επαρκούν. Με δεδοµένο ότι φέτος το µηχανογραφικό δελτίο για τα περίπου 100.000 παιδιά που θα λάβουν µέρος στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, και τον Ιούνιο θα κληθούν να το συµπληρώσουν, θα έχει µια εντελώς διαφορετική φυσιογνωµία.

Τι να προσέξουν οι μαθητές όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό

  • Στο µηχανογραφικό δελτίο δεν θα βρουν Τεχνολογικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ).
  • Επίσης θα υπάρχουν πάρα πολλά νέα τµήµατα στα πανεπιστήµια αλλά και σηµαντικός αριθµός τµηµάτων µε διαφορετική ονοµασία.
  • Φέτος στο µηχανογραφικό δελτίο, εκτός των τµηµάτων που υπάγονται στο υπουργείο Αµυνας και σε συναφείς υπηρεσίες (στρατιωτικές σχολές, Λιµενικό, Πυροσβεστική κ.λπ.), θα έχουµε 432 τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων (αν ένα τµήµα έχει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις υπάρχουν δύο «γραµµές» του µηχανογραφικού γι’ αυτό το τµήµα).

Δείτε σχετικό πίνακα

Όσον αφορά στα 37 τµήµατα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά που ανήκουν σε πανεπιστήµια της Αττικής, αλλά θα έχουν την έδρα τους σε κοντινές περιοχές, όπως για παράδειγµα το Τµήµα Πολιτισµού και Αγροτικού Τουρισµού του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας, το οποίο θα στεγαστεί στην Άμφισσα. Επίσης το Τµήµα Μουσειολογίας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, το οποίο θα είναι στην Εδεσσα, και το Τµήµα Γεωλογίας του ίδιου πανεπιστηµίου, που θα είναι στην Καβάλα. Το ίδιο ισχύει και για το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο από του χρόνου θα έχει δύο τµήµατα στα Ψαχνά Ευβοίας.

Πρόκειται για τα Τµήµατα ∆ιατροφής – ∆ιαιτολογίας και Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισµού. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο (πρώην ΤΕΙ Κρήτης) ενισχύεται µε έξι νέα τµήµατα, εκ των οποίων δύο θα έχουν έδρα το Ηράκλειο και από ένα τον Αγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, το Ρέθυµνο και τα Χανιά. Πάντως οι φοιτητές οι οποίοι ήδη σπουδάζουν στα ΤΕΙ και δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµενες από το πρόγραµµα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια στο πανεπιστήµιο µε το οποίο συγχωνεύτηκε το κάθε ΤΕΙ και έχουν δικαίωµα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των τµηµάτων των ΤΕΙ συνεχίζεται µεταβατικά µέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραµµένων, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος ΤΕΙ εισαγωγής τους. Επιπλέον, λαµβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών τµήµατος ΤΕΙ. Αν δεν θέλουν να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, µπορούν να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα από το πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος πανεπιστηµίου. Έτσι θα λάβουν πτυχίο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.

 

Πηγή: neaselida.gr