Στο εκπαιδευτικό κέντρο Learn and Knowledge γνωρίζουμε καλά τη σημασία που έχει η καθημερινή προετοιμασία του παιδιού για τα μαθήματα της επόμενης μέρας και δίνουμε βάση στην άρτια και απλή μετάδοση της γνώσης. Οι διαφορετικοί ρυθμοί μάθησης και η εν δυνάμει εξέλιξη του καθενός αποτελεί βασικό στοιχείο για την διαμόρφωση των μαθημάτων μας. Στοχεύοντας πάντα στο μέλλον του παιδιού που αναλαμβάνουμε, φροντίζουμε να καλύπτουμε τα καθημερινά κενά στη μάθηση και να τα γεμίζουμε με πληροφορίες τέτοιες που είναι πέρα από τις συμβατές.

Στο Μελετητήρι

  • Τα τμήματα μας ξεκινούν από την νηπιακή και πρώτη σχολική ηλικία έως και την τελευταία τάξη του δημοτικού.
  • Τα μαθήματα που παρέχονται είναι καθημερινά και διαρκούν 2 διδακτικές ώρες ώστε να καλύπτεται επαρκώς η ύλη για την επόμενη μέρα χωρίς να κουράζει.
  • Τα τμήματα αποτελούνται από 3-5 άτομα ανά τάξη και γνωστικό επίπεδο.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ειδικά διαμορφωμένο και σχεδιασμένο στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
  • Ακολουθείται το πρότυπο της συνεργατικής μάθησης και της ενεργής εμπλοκής του μαθητή σε αυτή.
  • Οι εκπαιδευτικοί μας είναι δίπλα σε κάθε μαθητή αναγνωρίζοντας τα σημεία που αδυνατεί.
  • Στην αρχή του σχολικού έτους πραγματοποιούνται διαγνωστικά tests και λαμβάνεται υπόψη το γνωστικό υπόβαθρο των μικρών μας φίλων.

 

Γνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε αναλάβει και εγγυόμαστε για το αποτέλεσμα.

 Προσεχώς τμήματα ρομποτικής !                                  

                         

                               «Το μόνο στολίδι που δεν φθείρεται είναι η γνώση.»

                                                                                             Τόμας Φούλερ

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *