Η μετάβαση από το Δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην εκπαιδευτική πορεία ενός μαθητή και σε αυτό βρισκόμαστε δίπλα του. Κατανοώντας τις ανάγκες του και γνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα συναντήσει, έχουμε ήδη ετοιμάσει τα απαραίτητα εργαλεία για να τον οδηγήσουμε με ασφαλέστερο τρόπο στην απόκτηση της γνώσης.
Έχοντας ως γνώμονα το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που προτείνει το Υπουργείου Παιδείας, η γνώση και η θέληση του πεπειραμένου μας προσωπικού, επιτρέπει να θέτουμε υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνουμε καθώς αρχή και φιλοσοφία μας είναι η μαθητοκεντρική και συνεργατική μάθηση και όχι τη στείρα μεταφορά πληροφοριών που καθόλου δεν βοηθάει.

Προσφέρουμε:
• Ολιγομελή τμήματα που δεν ξεπερνούν τα 5 άτομα.
• Διαδραστικό υλικό που καλύπτει μαθήματα θετικού και θεωρητικού προσανατολισμού.
• Μαθήματα διαφορετικών ταχυτήτων ανάλογα με τις δυνατότητες του μαθητή.
• Προσομοιώσεις πειραμάτων σε μαθήματα χημείας και φυσικής.
• Ευέλικτο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις υποχρεώσεις του μαθητή.
• Επιπλέον εκπαιδευτική ώρα αν θεωρηθεί απαραίτητο.
• Τρίμηνα επαναληπτικά tests αξιολόγησης.
• Επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό που εκτελείται μέσα στην τάξη.

«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψει»
Πλούταρχος.