Προσδιορίζοντας την πρώτη αξιολόγηση του παιδιού από πολύ νωρίς, στην προσχολική ή πρώτη σχολική ηλικία, όταν ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί ο γραπτός λόγος ως δεξιότητα του παιδιού, είναι πιθανό να αναγνωριστούν κάποια προβλήματα:

 • στη φωνολογική ανάπτυξη,
 • στον λόγο,
 • στην κινητικότητα και
 • στη γνωστική ανάπτυξη.

Τα προβλήματα αυτά ανάλογα με την ποιότητα, την ένταση και τη συχνότητα εμφάνισής τους, είναι πιθανόν να προοιωνίζονται αναγνωστικές δυσκολίες στη σχολική ηλικία ή ακόμα και μαθησιακή αποτυχία. Είναι τα παιδιά που βρίσκονται σε επικινδυνότητα εμφάνισης μαθησιακών δυσκολιών.

Η αξιολόγηση

Είναι η διαδικασία της συλλογής πληροφοριών για την αναγνώριση των παραγόντων που συνεισφέρουν στη δυσκολία ενός μαθητή, όταν μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει.

Η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για:

 • Την οριοθέτηση, την ένταξη του παιδιού στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Αναγνώριση και προσδιορισμός της πιθανής και κύριας πηγής του προβλήματος).
 • Την παιδαγωγική αντιμετώπιση (Σχεδιασμός ενός στοχευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης αναφορικά με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εντοπίζονται).
 • Τις θεραπείες που πολλές φορές είναι απαραίτητες (Απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις, θεραπευτικές συνεδρίες).

Για την αξιολόγηση απαιτούνται έγκυρασταθμισμένααξιόπιστα εργαλεία, κατάλληλα όχι μόνο για την εκτίμηση του νοητικού δυναμικού, αλλά και για την εκτίμηση των περιοχών μάθησης που είναι απαραίτητες, κυρίως για το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης.

Έτσι σχεδιάστηκαν τα παρακάτω ψυχομετρικά κριτήρια που αξιολογούν τις δυσκολίες μάθησης.

 1. Μαθησιακής επάρκειας Detroit για παιδιά ηλικίας 4 – 8ετών.
 2. Μαθησιακής επάρκειας Detroit για εφήβους ηλικίας 8 – 16 ετών.
 3. Γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω I για παιδιά ηλικίας 4 – 8 ετών.
 4. Γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω IΙγια εφήβους ηλικίας 8 – 16 ετών
 5. Πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης για παιδιά ηλικίας 4 – 8 ετών.
 6. Μαθηματικής Επάρκειας για εφήβους ηλικίας 8 – 16 ετών.

 

Πηγή: tipaki.gr