Εάν ο φίλος μας αρχίσει το χασμουρητό, τότε σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, θα αρχίσουμε και εμείς να χασμουριόμαστε. Πρόκειται για ένα απλό και καθημερινό πείραμα, το οποίο αποδεικνύει την τάση του ανθρώπου να μιμείται συμπεριφορές και πράξεις. Σε αυτήν την διαδικασία εμπλέκονται ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί αλλά και οργανικοί. Σχετικά με το βιολογικό υπόβαθρο αυτού του μηχανισμού, υπάρχουν μιμητικοί νευρώνες οι οποίοι εδράζονται στον εγκέφαλο και επηρεάζουν τη διαδικασία της μίμησης. 

Ένα παιδί μαθαίνει τον κόσμο γύρω του, παρατηρώνταςτο περιβάλλον και τα ερεθίσματα που τον πλαισιώνουν. Σε επόμενο στάδιο, αρχίζει η μίμηση κάποιας συμπεριφοράς από τα πρότυπα και τους “σημαντικούς άλλους”  (γονείς, συγγενείς κ.α.). 

Το παιδί παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα να γίνει καπνιστής, ειδικά όταν κάποιος από τους γονείς καπνίζει. Το παιδί λοιπόν, υιοθετεί πολλές από τις απόψεις των γονέων. Για παράδειγμα, το παιδί που μεγαλώνει σε ένα βίαιο περιβάλλον, παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει επιθετική ή παραβατική συμπεριφορά. 

Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι το οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη του ατόμου αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την μοναδική εστία επιρροής της ανάπτυξης του. Αρκεί να σκεφτούμε πόσο διαφέρουν δύο αδέρφια που έχουν μεγαλώσει στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε άτομο διαθέτει ένα διαφορετικό “φίλτρο” επεξεργασίας πληροφοριών.  

Το παιδί της σχολικής ηλικίας μιμείται τους συνομηλίκους του αλλά και τα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται. Υιοθετεί συμπεριφορές με μοναδικό γνώμονα την αποδοχή και την ένταξη στο πλαίσιο της ομάδας. Πολλές λοιπόν, φορές το κάπνισμα δεν αποτελεί επιλογή των παιδιών αλλά παρότρυνση ή ακόμα και πίεση από τους συνομηλίκους. 

Το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι ταινίες επηρεάζουν αισθητά τη στάση ενός παιδιού. Για παράδειγμα, ο θαυμασμός ενός κινηματογραφικού χαρακτήρα, οδηγεί στη μίμηση του. Το συγκεκριμένο κείμενο επιχειρεί να επιστήσει την προσοχή σε όσους μεγαλώνουν ένα παιδί ή εμπλέκονται με την ανατροφή ενός παιδιού. Εξάλλου τα παιδιά δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένας σεισμογράφος της κοινωνίας μας…

Πηγή: apodoxi