Σε ποιούς απευθύνεται η εξέταση Goethe-Zertifikat B2;

 • Σε εσάς που ενδιαφέρεστε για σπουδές σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα γερμανόφωνης χώρας 
 • Σε εσάς που θέλετε να αποδείξετε στο μελλοντικό εργοδότη σας ότι έχετε γνώσεις Γερμανικών σε προχωρημένο επίπεδο
 • Σε εσάς που επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα επίσημο και διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό                                                                                                                                                                                                                                                                 

Τι πιστοποιεί η επιτυχής εξέταση του Goethe-Zertifikat B2;

 • Την  κατανόηση  βασικών νοημάτων σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού σας τομέα.                                                                                                                                
 • Την δυνατότητα  προσωπικής έκφρασης  με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή.
 • Την δυνατότητα έκφρασης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο καθώς και σωστή διατύπωση  προσωπικής άποψης για κάποιο θέμα της επικαιρότητας .         

               

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης του Goethe-Zertifikat B2;

    Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 αποτελείται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου:                                                                                                                                                               
  Ο υποψήφιος διαβάζει διάφορα κείμενα όπως αναρτήσεις σε forum, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, σχόλια και κανονισμούς. Είναι σε θέση να κατανοήσει τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις, απόψεις και κανόνες.                                                                                                                                                                                   Διάρκεια:  65 λεπτά                                                                                                                                                                                                                     
 2. Παραγωγή γραπτού λόγου:                                                                                                                                                                Ο υποψήφιος καλείται να εκφράσει και να αιτιολογήσει  γραπτά την άποψή σας σε ένα forum πάνω σε ένα επίκαιρο κοινωνικό θέμα. Επιπλέον συντάσσει ένα επίσημο μήνυμα στα πλαίσια της επαγγελματικής επικοινωνίας.                           Διάρκεια:  75 λεπτά                                                                                                                                                                                                       
 3.  Κατανόηση προφορικού λόγου :                                                                                                                                                      O υποψήφιος ακούει συνεντεύξεις, διαλέξεις, συζητήσεις, προτάσεις και εκφράσεις από την καθημερινή ζωή και το ραδιόφωνο. Είναι σε θέση να κατανοήσει τα βασικά σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες.                                                       Διάρκεια:  περίπου 40  λεπτά                                                                                                                                                                                                                                                                   
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου  :                                                                                                                                                Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει σύντομα ένα θέμα που του δίνεται και να συζητήσει για αυτό με  τη συνομιλήτρια/το συνομιλητή του ανταλλάσσοντας επιχειρήματα.                                                                                                   Διάρκεια:  15 λεπτά