΄Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ

Στο εκπαιδευτικό κέντρο  Learn and Knowledge γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα που έχει για τον μαθητή η οργάνωση της ύλης και η σωστή προετοιμασία πάνω σε αυτή, δημιουργήσαμε τμήματα στα οποία το παιδί διδάσκεται μαθήματα που συμπίπτουν με το ενδιαφέρον και τη κλίση του. Φτάνοντας στο τέλος της διαδρομής που έχουμε διανύσει μέχρι την ΄Γ τάξη του Λυκείου ξεκινάμε τα τμήματά μας  από 01 Σεπτέμβρη, έχοντας διαμορφώσει ένα ευέλικτο πρόγραμμα βασισμένο στις αλλαγές που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο οι μαθητές  μας μπορούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα στις αντίστοιχες ώρες:

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία

2
6
2
 

 

Μαθήματα Επιλογής

Λατινικά 3     (1ο Πεδίο)
Βιολογία Γενικής Παιδείας 1     (3Ο Πεδίο)
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 3     (4Ο Πεδίο)

 

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Θετικών Σπουδών  

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Φυσική

Χημεία

2
4
3
 

 

Μαθήματα Επιλογής

Μαθηματικά Προσανατολισμού 5    (2ο Πεδίο)
Βιολογία  Προσανατολισμού 1     (3Ο Πεδίο)
Ιστορία  Γενικής Παιδείας 3     (4Ο Πεδίο)

 

Ομάδα Προσανατολισμού

Σπουδών Οικονομικών και Πληροφορικής

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

(ΑΕΠΠ)

2
5
 

2

 

 

Μαθήματα Επιλογής

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) 2    (5ο Πεδίο)
Βιολογία Γενικής Παιδείας 1    (3Ο Πεδίο)
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2     (4Ο Πεδίο)

Με γνώμονα τα παραπάνω οργανώνουμε το κέντρο μας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και στοχεύοντας σε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

 • Σχηματίζουμε αυστηρά ολιγομελή τμήματα μέχρι 5 άτομα.
 • Οι μαθητές κατατάσσονται στα τμήματα ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο και τον ρυθμό μάθησης.
 • Οργανώνουμε και επαναλαμβάνουμε την ύλη καλύπτοντας τα κενά που δημιουργούνται μέσα στη σχολική χρονιά.
 • Μαθαίνουμε στους μαθητές μας τον τρόπο σωστής και εποικοδομητικής μελέτης.
 • Διαμορφώνουμε τα μαθήματά μας κατόπιν συνεννόησης με τους ίδιους προς αποφυγή απουσιών.
 • Παρέχουμε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις κατανόησης.
 • Δωρεάν επιπλέον εκπαιδευτική ώρα αν κριθεί απαραίτητο για την απόδοση του μαθητή.
 • Προσαρμόζουμε την ύλη στις δυνατότητες των μαθητών με αύξουσα πορεία.
 • Πραγματοποιείται καθημερινή εξέταση και παράδοση μαθήματος.
 • Τα μαθήματά μας είναι διαδραστικά, βασισμένα στη μαθητοκεντρική μάθηση.
 • Οι μαθητές μαθαίνουν να εξετάζονται και να αντιδρούν σε συνθήκες και κανόνες Πανελληνίων.
 • Πραγματοποιούνται τρία διαγωνίσματα προσομοίωσης μέσα στη σχολική χρονιά (Νοέμβριος-Ιανουάριος-Μάρτιος)
 • Γίνονται δύο οργανωμένες ενημερώσεις γονέων τους μήνες Δεκέμβριο και Απρίλιο.
 • Ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των μικρών μας μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής μας εφαρμογής στην οποία ο κάθε γονιός διαθέτει δικό του προσωπικό κωδικό.

Σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Κάλλιστο στο Ο.Α.Κ.Α προσφέρουμε στους μαθητές που θέλουν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές Σχολές, στην Αστυνομία, ή τα ΤΕΦΑΑ  οργανωμένα τμήματα προετοιμασίας στα αθλήματα που απαιτούνται στις εξετάσεις των Πανελληνίων.