Τι πιστοποιεί η επιτυχής εξέταση του DELF B2;

 • Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής
  γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και
  προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Ποια είναι η δομή της εξέτασης του;

Η Δομή του είναι παρόμοια με αυτή του DELF B1  ,χωρίζεται ομοίως σε 4 ενότητες :

 1. Ακουστική κατανόηση
  O υποψήφιος καλείται να δώσει γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο
  ηχογραφημένων αποσπασμάτων :
  – Συνέντευξη, δελτίο ειδήσεων… (2 λεπτά, μία μόνο ακουστική).
  – Έκθεση, διάλεξη, λόγος, ηχητικό απόσπασμα… (3-4 λεπτά -δύο ακουστικές)
  Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 8 λεπτά.                                                             Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου Ποσοστιαία βαθμολογία:/25                                                                                                               
 2. Γραπτή κατανόηση
  Ο υποψήφιος καλείται να δώσει γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο
  κειμένων :
  – Κατανόηση ενός πληροφοριακού κειμένου σχετικά με τη Γαλλοφωνία.
  – Κατανόηση ενός κειμένου που παραθέτει επιχειρήματα.                                                                               Διάρκεια1 ώρα / Ποσοστιαία βαθμολογία:/25                                                                                        
 3. Γραπτή έκφραση  
  Ο υποψήφιος δίνει την δική του προσωπική τοποθέτηση ή επιχειρηματολογεί (μαρτυρία,
  αιτιολογημένο αίτημα, απάντηση σε επιστολή…).
     Διάρκεια1 ώρα / Ποσοστιαία βαθμολογία:/25                                                                                                                                                                               
 4. Προφορική έκφραση
  Τέλος, καλείται να υποστηρίξει μια άποψη με βάση ένα γραπτό
  κείμενο παρότρυνσης.                                                                                                                                                Διάρκεια:20 λεπτά,προετοιμασία :20 λεπτάnΠοσοστιαία βαθμολογία:/25                                                                                                                                                                                                Συνολική διάρκεια εξέτασης πλην προφορικής : 2 ώρες 30
  * Συνολικός Βαθμός /100.
  * Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100
  * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25