Τι πιστοποιεί η επιτυχής εξέταση του DELF B1;

 • Πιστοποιείται το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της
  καθημερινότητας 
 • Η ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας,
 • Η γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων,
 • Η ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης  πληροφοριών και κειμένων.                                                                                                                                                                                                                          

Ποια είναι η δομή της εξέτασης του;

Η εξέταση  αποτελείται από 4 ενότητες:

 1. Ακουστική κατανόηση :                                                                                                                                     O υποψήφιος καλείται να δώσει γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης τριών
  σύντομων ηχογραφημένων αποσπασμάτων (δύο ακουστικές).
  Μέγιστη διάρκεια των ηχογραφημένων αποσπασμάτων : 6 λεπτά.
  Διάρκεια: περίπου 25 λεπτά/Ποσοστιαία βαθμολογία:/25
 2. Γραπτή κατανόηση
  Ο υποψήφιος καλείται να δώσει γραπτή απάντηση σε ερωτηματολόγιο κατανόησης δύο κειμένων: -Κατανόηση κύριας ιδέας σε καθημερινά άρθρα.
   -Δυνατότητα επεξεργασίας χρήσιμων πληροφοριών για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας.
   -Αναγνώριση των σημαντικών στοιχείων ενός πληροφοριακού κειμένου.
  Διάρκεια:35 λεπτά /Ποσοστιαία βαθμολογία: /25                                                                                                                                    
 3. Γραπτή έκφραση
  Ο υποψήφιος καλείται να εκφέρει προσωπικής άποψης σε μια δεδομένη κατάσταση
  (δοκίμιο, αλληλογραφία, άρθρο…).
  Διάρκεια:45 λεπτά/ Ποσοστιαία βαθμολογία:/25                                                                                                                                               
 4. Προφορική έκφραση                                                                                                                                Η τελευταία ενότητα χωρίζεται  σε τρία μέρη όπου ο υποψήφιος καλείται :
  – να κάνει προσωπική παρουσίαση
  – να παρουσιάσει και να εκφράσει μια άποψη με βάση ένα γραπτό
  κείμενο
  – και ανταλλάξει προφορικά απόψεις και ιδέες.                                                                                            Διάρκεια :15 λεπτά περίπου ,                                                                                                                  Προετοιμασία : 10 λεπτά(αφορά μόνο το τρίτο μέρος της δοκιμασίας (μόνο το πρώτο μέρος χωρίς προετοιμασία)/Ποσοστιαία βαθμολογία:/25                                                                                                                                                                                                                                                          * Συνολικός Βαθμός /100.
  * Βαθμολογία επιτυχίας : 50/100
  * Κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα : 5/25