Σε ποιούς απευθύνεται η εξέταση Goethe-Zertifikat B1;

Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες.  αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).

 

Τι πιστοποιεί η επιτυχής εξέταση του Goethe-Zertifikat B1;

 • την ουσιαστική  κατανόηση  στα κύρια σημεία του προφορικού λόγου  που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γερμανικής γλώσσας 
 •  Την επιτυχή επικοινωνία με τον γερμανικό πληθυσμό
 • Την απλή έκφραση για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
 • Την περιγραφή και γεγονότων, άλλα και  σύντομων  αιτιολογήσεων και εξηγήσεων.

 

Ποιά είναι η δομή της εξέτασης του Goethe-Zertifikat B1 ;

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B1 αποτελείται από 4 ενότητες:

 1. Κατανόηση γραπτού λόγου                                                                                                                          Ο υποψήφιος διαβάζει αναρτήσεις σε ιστολόγια, ηλεκτρονικές επιστολές, άρθρα από εφημερίδες, αγγελίες και γραπτές οδηγίες. Είναι σε θέση να κατανοήσει τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις και απόψεις.                                                                      Διάρκεια: 65 λεπτά                                                                                                                                      
 2. Κατανόηση προφορικού λόγου,                                                                                                                     Ο υποψήφιος ακούει  ανακοινώσεις, σύντομες διαλέξεις, ανεπίσημες συνομιλίες και συζητήσεις από το ραδιόφωνο. Είναι σε θέση να κατανοήσει τα κύρια σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες. Διάρκεια: 40 λεπτά                                                                                                                                             
 3. Παραγωγή γραπτού λόγου                                                                                                                                Ο υποψήφιος γράφει προσωπικές και επίσημες (ηλεκτρονικές) επιστολές και διατυπώνει γραπτά την άποψή του σε ένα forum.
  Διάρκεια: 60 λεπτά                                                                                                                                          
 4. Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ζεύγη).                                                 Ο υποψήφιος συνομιλεί με τον συνεξεταζόμενό του για ένα θέμα που αφορά την καθημερινή ζωή π.χ. τα ταξίδια. Καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις, εκφράζει την άποψή του και κάνει προτάσεις. Τέλος,Παρουσιάζει, σε ελεύθερη απόδοση, ένα θέμα της καθημερινής ζωής και απαντά σε σχετικές ερωτήσεις.
  Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά