Τα αποτελέσματα των εξετάσεων Cambridge English KET for Schools, PET for Schools, FCE for Schools και CPE Ιουνίου 2019 που διοργανώθηκαν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση θα είναι σταδιακά διαθέσιμα μέχρι 18 Ιουλίου 2019.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα από το Cambridge English:

 

Πηγή: hau.gr