Αναρτήθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των μαθητών που συμμετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, στους πίνακες όλων των λυκείων αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου http://results.it.minedu.gov.gr,   χρησιμοποιώντας τον 8ψήφιο κωδικό και τα στοιχεία τους (τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου) σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες και να βρουν τη βαθμολογία τους. Επίσης, μπορούν αν επισκεφτούν τη διεύθυνση https://markcalc.it.minedu.gov.gr/  ώστε να υπολογίσουν τον αριθμό των μορίων που προκύπτει από τη βαθμολογία τους.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους υποψηφίους στην οριστικοποίηση του μηχανογραφικού. Από την Πέμπτη 6-7-2017 ως και την Παρασκευή 14-7-2017 όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr  (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ). Οι ημερομηνίες που δόθηκαν δε πρόκειται να πάρουν κάποια παράταση επομένως μετά τη παρέλευσή τους κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Διευθύνσεων Λέσβου και Χίου που συμμετέχουν στις υπολειπόμενες εξετάσεις, δεν θα ανακοινωθούν οι βαθμοί την Παρασκευή, αλλά το συντομότερο δυνατόν.