Θέλοντας να κάνει ένα βήμα πιο κοντά στη ψηφιακή εποχή το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται συνεχώς καινούργια πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό θέλει να καταργήσει τα απουσιολόγια που υπήρχαν στα σχολεία και μαζί τους να έρθει και η κατάργηση του διαχωρισμού των απουσιών <<δικαιολογημένες>> και <<αδικαιολόγητες>>. Οι απουσίες των μαθητών θα καταγράφονται ηλεκτρονικά καταπολεμώντας έτσι τη γραφειοκρατεία, κάτι που χρησιμοποιήθηκε και σαν επιχείρημα από το Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές. Στο όριο των απουσιών που δικαιούται να κάνει κάθε μαθητής που είναι 114, θα υπάρχουν μόνο 50 αδικαιολόγητες αφού έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ψεύτικων βεβαιώσεων από τους μαθητές άρα δεν υπάρχει και λόγος να γίνεται διαχωρισμός.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις το προσωπικό του εκπαιδευτικού κέντρου Learn&Knowledge ενημερώνει τους γονείς μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργήσαμε. Με το τρόπο αυτό θα υπάρχει ακόμη πιο έγκυρη και εύκολη ενημέρωση των γονιών για η πρόοδο των μαθητών μας. Ο κάθε γονιός θα έχει το δικό του προσωπικό κωδικό για να μπορεί να έχει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή για να το χρησιμοποιήσει.