Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

Αλλάζοντας σχολείο αλλάζουμε και συνήθειες. Στο εκπαιδευτικό κέντρο  Learn and Knowledge βρισκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και καλύπτουμε τα κενά των προηγούμενων ετών, μαθαίνοντάς τους να λειτουργούν με μεγαλύτερη πειθαρχεία καθώς ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας και οι απαιτήσεις. Αναλαμβάνοντας τους μαθητές μας ήδη από τη πρώτη τάξη του Λυκείου είμαστε αυτοί που τους μαθαίνουμε να οργανώνουν τόσο τον τρόπο μελέτης όσο και την ποιότητάς της. Ξεκινώντας τα μαθήματα από 01 Σεπτέμβρη έχουμε διαμορφώσει ένα ευέλικτο πρόγραμμα, βασισμένο στις αλλαγές που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας στο οποίο οι μαθητές  μας μπορούν να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα στις αντίστοιχες ώρες:          

 

Μαθήματα Γενικής  Παιδείας Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Γεωμετρία 1
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία Ελληνικά 3

 

Με γνώμονα τα παραπάνω οργανώνουμε το κέντρο μας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και στοχεύοντας σε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

  • Σχηματίζουμε αυστηρά ολιγομελή τμήματα μέχρι 5 άτομα.
  • Οι μαθητές κατατάσσονται στα τμήματα ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο και τον ρυθμό μάθησης.
  • Οργανώνουμε και επαναλαμβάνουμε την ύλη καλύπτοντας τα κενά που δημιουργούνται μέσα στη σχολική χρονιά.
  • Μαθαίνουμε στους μαθητές μας τον τρόπο σωστής και εποικοδομητικής μελέτης.
  • Διαμορφώνουμε τα μαθήματά μας κατόπιν συνεννόησης με τους ίδιους προς αποφυγή απουσιών.
  • Παρέχουμε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με επιπλέον ασκήσεις κατανόησης.
  • Δωρεάν επιπλέον εκπαιδευτική ώρα αν κριθεί απαραίτητο για την απόδοση του μαθητή.
  • Προσαρμόζουμε την ύλη στις δυνατότητες των μαθητών με αύξουσα πορεία.
  • Τα μαθήματά μας είναι διαδραστικά, βασισμένα στη μαθητοκεντρική μάθηση.
  • Ενημερώνουμε τους γονείς για την πρόοδο των μικρών μας μαθητών μέσω της ηλεκτρονικής μας εφαρμογής στην οποία ο κάθε γονιός διαθέτει δικό του προσωπικό κωδικό.