‘Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαθήματα και ώρες που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Γλώσσα 9
2 Μαθηματικά 5
3 ΤΠΕ 1
4 Αγγλικά 1
5 Εικαστικά 2
6 Μουσική 1
7 Θεατρική Αγωγή 1
8 Μελέτη Περιβάλλοντος 4
9 Ευέλικτη Ζώνη –Βιωματικές Δράσεις 3
10 Φυσική Αγωγή 3

 

Τα γνωστικά αντικείμενα που συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα της ‘Α τάξης του Δημοτικού  είναι πολλά, και πολλές είναι οι πληροφορίες που οι μικροί μας φίλοι πρέπει να επεξεργαστούν. Πληροφορίες που μέχρι τώρα δεν είχαν ξανά έρθει σε επαφή και τα νοητικά τους σχήματα δεν τους επιτρέπουν να αποκωδικοποιήσουν με ευκολία και άρα να τις κατανοήσουν.

Στο κομμάτι αυτό ερχόμαστε να συμβάλουμε με την εκπαιδευτική πολιτική και φιλοσοφία μας. Έχουμε επιλέξει να χωρίσουμε την διδακτική ώρα σε ίσα τμήματα ανά ημέρα μέσα στην εβδομάδα, ώστε να καλύπτονται τόσο η ύλη του σχολείου όσο και τα κενά που καθημερινά δημιουργούνται.

Γλώσσα

Γραμματικοί-Συντακτικοί Στόχοι

Ξεκινώντας τα μαθήματά μας από αρχές Σεπτέμβρη έχουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε ώστε να ξεκινήσουμε την πρώτη ουσιαστική μας επαφή με την ελληνική γλώσσα από τα μέρη που την απαρτίζουν.

 • Μαθαίνουμε τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητούμε ορθή γραμμική πορεία.
 • Αναγνωρίζουμε, γράφουμε και επεξεργαζόμαστε ενσυνείδητα τους φθόγγους και τους δίφθογγους.
 • Ξεχωρίζουμε τα γένη των ουσιαστικών και το ρόλο των άρθρων σε αυτό.
 • Μαθαίνουμε τα σημεία στίξης καi τη χρησιμότητά τους μέσα στη πρόταση.
 • Διαφοροποιούμε και σχηματίζουμε τον πληθυντικό των ουσιαστικών αναγνωρίζοντας το ρόλο των καταλήξεων και των άρθρων.
 • Εξασκούμαστε στην αντικατάσταση ουσιαστικών από προσωπικές αντωνυμίες γ’ προσώπου.
 • Εξοικειωνόμαστε με την έννοια του ρήματος και των ρηματικών καταλήξεων.
 • Κάνουμε χρήση ενεστώτα, αορίστου και στιγμιαίου (συνοπτικού μέλλοντα) σε ρήματα και στο ρήμα είμαι.
 • Επισημαίνουμε την οικογένεια και σύνθεση λέξεων και ενεργοποιούμαστε στην παραγωγή αυτών.
 • Μαθαίνουμε την προτασιακή δομή Υποκείμενο- Ρήμα.
 • Διακρίνουμε τη διαφορά του απλού “η” από το διαζευκτικό “ή”.

Κειμενικοί Στοχοι

Πέρα από τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που καλούμαστε να καλύψουμε στοχεύουμε και στην ολόπλευρη γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού που έχουμε αναλάβει. Έτσι …

 • Μέσα από την αφήγηση ιστοριών εξοικειωνόμαστε με την σωστή προφορική έκφραση.
 • Εκπαιδευόμαστε στην τοποθέτηση και διήγηση ιστοριών με χρονολογική σειρά γεγονότων.
 • Ερχόμαστε σε επαφή με τον πεζό και έμμετρο λόγο μέσα από μικρά και απλά παραδείγματα.
 • Αναγνωρίζουμε κειμενικά είδη όπως αγγελία, αφίσα, χάρτες, επιγραφές, ευχετήριες κάρτες, οδηγίες κατασκευής.
 • Αναπτύσσουμε την επιχειρηματολογία μας μέσα από το διάλογο.
 • Μαθαίνουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε δικά μας κείμενα μέσα από πλήθος εικόνων που παρέχεται.

Μαθηματικά

Τα μαθηματικά στην πρώτη τάξη του Δημοτικού ενέχουν μέσα του και έννοιες Γεωμετρίας, τις οποίες το παιδί καλείται να επεξεργαστεί παράλληλα με αυτές της πρόσθεσης και των άλλων εγγενών μαθηματικών δεδομένων, και να τις διαχειριστεί ταυτόχρονα σε έναν ρυθμό που ίσως να μην του ταιριάζει.

Γνωρίζοντας την αλληλένδετη σύνδεση των μαθητικών και την σπουδαιότητα που έχει η σωστή κατανόησή τους έχουμε καταμερίσει τα μαθήματά μας  τόσο σε ενότητες όσο και σε περιόδους, που συμβαδίζουν άψογα με την γνωστική ανάπτυξη των μαθητών μας.

Άλγεβρα

Ά περίοδος: 

 • Ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με τους αριθμούς από το 1 έως το 5, από το 6 έως το 10 από το 10 έως το 20 και από το 20 έως το 50.
 • Μαθαίνουμε να κάνουμε τις πρώτες μας προσθέσεις και αναλύσεις συνόλων μέχρι το 10.
 • Δημιουργούμε και λύνουμε προσθέσεις με την τακτική της αντιμεταθετικότητας (2+1=3   1+2=3).
 • Μαθαίνουμε τους τακτικούς αριθμούς μέχρι το 10.
 • Ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με την αφαίρεση κάνοντας χρήση του όρου «αφαιρετέου»
 • Εξοικειωνόμαστε με τα σύμβολα της σύγκρισης <> = και δουλεύουμε με παραδείγματα.
 • Επεξεργαζόμαστε και κατανοούμε μικρά προβλήματα, σχηματίζοντας πράξεις πρόσθεσης που ενέχουν το σύμβολο +.

΄Β περίοδος:

 • διακρίνουμε τις μονάδες από τις δεκάδες και την σχέση αυτών (1 δεκάδα=10 μονάδες).
 • Προσθέτουμε περισσότερα μέρη στις προσθέσεις μας και εκτελούμε πράξει με 3 προσθετέους, κάνοντας επίσης λόγω για την οριζόντια και την κάθετη πρόσθεση.
 • Ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με την αφαίρεση κάνοντας χρήση του όρου «αφαιρετέου».
 • Ξεκαθαρίζουμε τη διαφορά από τα σύμβολα «+» «-» και τη χρησιμότητά τους.
 • Εξοικειωνόμαστε με την πρόσθεση μέσω της υπέρβασης της δεκάδας (9+1=10   +3=13)

΄Γ περίοδος :

 • Μαθαίνουμε να μετράμε από το 50 έως το 100.
 • Φτάνοντας στο τέλος της σχολικής χρονιάς εκπαιδευόμαστε στην πρόσθεση και την αφαίρεση με διψήφιους αριθμούς, τόσο με ασκήσεις όσο και με παιχνίδια αυτοσχέδια και μη.
 • Εισάγουμε τους μαθητές μας στην έννοια του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.
 • Αναφερόμαστε στην έννοια της συμμετρίας.

Γεωμετρία

Ά περίοδος:

 • Μέσα από βιωματικές ασκήσεις μαθαίνουμε να προσανατολιζόμαστε στο χώρο και να χρησιμοποιούμε προθέσεις όπως «πάνω, κάτω , μέσα, έξω, αριστερά, δεξιά».
 • Ξεχωρίζουμε τα σχήματα και δημιουργούμε κατασκευές από αυτά.

΄Β περίοδος:

 • Χαράζουμε γραμμές και μιλάμε για τα ευθύγραμμα τμήματα.
 • Εξοικειωνόμαστε με την έννοια του μοτίβου και το κατανοούμε μέσα από ασκήσεις, κατασκευές και ζωγραφική.
 • Μαθαίνουμε για τη γραμμική πορεία του χρόνου.

 ΄Γ περίοδος:

 • Αναφερόμαστε στην έννοια της συμμετρίας

Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ)

Έχοντας μαζί μας τους καλύτερους εκπαιδευτικούς και γνωρίζοντας την ανεπάρκεια  υλικού που χαρακτηρίζει πολλές εκπαιδευτικές μονάδες, έχουμε όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσουμε   να αναλάβουμε  και να καλύψουμε επαρκώς και με τον πιο ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο όλα όσα πρέπει να μάθει και να κατακτήσει ένα παιδί  Ά Δημοτικού.  Έτσι λοιπόν σε εμάς θα μάθει:

 • Πως να χειρίζονται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα βασικά του μέρη.
 • Να γράφει απλά κείμενα και να τα επεξεργάζεται με εικόνες και γραμματοσειρά.
 • Με την καθοδήγησή μας κάνει πλοήγηση σε διάφορες σελίδες του διαδικτύου και μαθαίνει να χρησιμοποιεί σωστά την πληροφορία που λαμβάνει.
 • Μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά μαθαίνει να ζωγραφίζει και να επεξεργάζεται την κάθε του δημιουργία.
 • Μαθαίνει να συνθέτει και να απαντά σωστά ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και να ξεχωρίζει τα τμήματα που το αποτελούν (αποστολέας- παραλήπτης- θέμα-περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος).
 • Η πληροφορική σε εμάς είναι μάθηση μέσα από το παιχνίδι και μια απόδειξη του εναλλακτικού τρόπου μάθησης που έχουμε επιλέξει να πρεσβεύουμε.
Σχολείο Εμείς
 28 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη 3-5 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη
Δασκαλοκεντρική διδασκαλία Μαθητοκεντρικήδιδασκαλια
Πίνακες με κιμωλία Διαδραστικοί πίνακες
Χρήση βιβλίου Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Φύλλα εργασίας Εκπαιδευτικά λογισμικά-ενεργητική μάθηση
Ασκήσεις για το σπίτι Όλα τα μαθήματα για την επόμενη μέρα ολοκληρώνονται στο χώρο μας.
Φόρτο εργασιών Βιωματική μάθηση