Με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία άνοιξε σήμερα η αυλαία για τις Πανελλήνιες 2022 με θέμα τις δεξιότητες και τα εφόδια για το μέλλον. 

Θέματα Πανελλήνιων Έκθεσης και Λογοτεχνίας: Έκθεση Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις:  Έκθεση Πανελλήνιες 2022

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ΟΕΦΕ