Θέματα Πανελλήνιων Ιστορίας: Ιστορία Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Ιστορία Πανελλήνιες 2022

Θέματα Πανελλήνιων Φυσικής: Φυσική Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Φυσική Πανελλήνιες 2022

Θέματα Πανελλήνιων Οικονομίας: Οικονομία Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Οικονομία Πανελλήνιες 2022

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ΟΕΦΕ