Θέματα Πανελλήνιων Λατινικών: Λατινικά Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Λατινικά Πανελλήνιες 2022

Θέματα Πανελλήνιων Χημείας: Χημεία Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Χημεία Πανελλήνιες 2022

Θέματα Πανελλήνιων Πληροφορικής: Πληροφορική Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Πληροφορική Πανελλήνιες 2022

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ΟΕΦΕ