Τα σημερινά θέματα για τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, Μαθηματικών και Βιολογίας

Θέματα Πανελλήνιων Αρχαίων Ελληνικών: Αρχαία Ελληνικά Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Αρχαίων Ελληνικών Πανελλήνιες 2022

Θέματα Πανελλήνιων Μαθηματικών: Μαθηματικά Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Μαθηματικά Πανελλήνιες 2022

Θέματα Πανελλήνιων Βιολογίας: Βιολογία Πανελλήνιες 2022

Απαντήσεις: Βιολογία Πανελλήνιες 2022

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ΟΕΦΕ