Οι μαθητές όλων των Λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα των Ιταλικών.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα του μαθήματος.

Ιταλικά

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Ιταλικά