Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν στα Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.  Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα των μαθημάτων.

Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων