Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα της Ανατομίας , Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. 
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των μαθημάτων.

Ανατομία

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας