Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα της Τεχνολογίας Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II και Ψηφιακά Συστήματα.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των μαθημάτων.

Τεχνολογία Υλικών

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Τεχνολογία Υλικών ΕΠΑΛ

Οικοδομική

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Οικοδομική ΕΠΑΛ

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Μηχανές Εσωτερική Κάυσης ΙΙ ΕΠΑΛ

Απαντήσεις: Πανελλήνιες 2021 Μηχανές Εσωτερική Κάυσης ΙΙ ΕΠΑΛ

Ψηφιακά Συστήματα

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ