Οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων εξετάστηκαν στο μάθημα της Υγιεινής, Προγραμματισμό Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των μαθημάτων.

Υγιεινή

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Υγιεινή ΕΠΑΛ

Απαντήσεις: Πανελλήνιες 2021 Υγιεινη ΕΠΑΛ

Προγραμματισμό Υπολογιστών

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Προγραμματισμός Υπολογιστών ΕΠΑΛ

Απαντήσεις: Πανελλήνιες 2021 Προγραμματισμός Υπολογιστών ΕΠΑΛ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Θέματα:  Πανελλήνιες 2021 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΕΠΑΛ

Απαντήσεις: Πανελλήνιες 2021 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΕΠΑΛ

Στοιχεία Μηχανών

Θέματα: Πανελλήνιες 2021 Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ

Απαντήσεις: Πανελλήνιες 2021 Στοιχεία Μηχανών ΕΠΑΛ