Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων σήμερα εξετάστηκαν στο μάθημα της Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα θέματα και τις λύσεις των μαθημάτων.

Ιστορία 

Φυσική

Οικονομία