‘Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαθήματα που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Γλώσσα 9
2 Μαθηματικά 5
3 ΤΠΕ 1
4 Αγγλικά 1
5 Εικαστικά 2
6 Μουσική 1
7 Θεατρική Αγωγή 1
8 Μελέτη Περιβάλλοντος 4
9 Ευέλικτη Ζώνη-Βιωματικές Δράσεις 3
10 Φυσική Αγωγή 3

 

Έχοντας ολοκληρώσει τη πρώτη τάξη του δημοτικού και μαθαίνοντας από την αρχή τόσο το πώς να διαβάζουμε όσο και το πώς να επεξεργαζόμαστε επαρκώς τις πληροφορίες που λαμβάνουμε, η μετάβασή μας στη ΄Β τάξη του δημοτικού, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στάδιο.

Στο κομμάτι αυτό ερχόμαστε να συμβάλουμε με την εκπαιδευτική πολιτική και φιλοσοφία μας. Έχουμε επιλέξει να χωρίσουμε την διδακτική ώρα σε ίσα τμήματα ανά ημέρα μέσα στην εβδομάδα, ώστε να καλύπτονται τόσο η ύλη του σχολείου όσο και τα κενά που καθημερινά δημιουργούνται.

Γλώσσα

Γραμματικοί-Συντακτικοί Στόχοι

Ξεκινώντας τα μαθήματά μας από αρχές Σεπτέμβρη έχουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε ώστε μέσα από σωστή παράδοση και συχνές επαναλήψεις να προχωρήσουμε στην κατάκτηση της γλώσσας κάνοντας πιο ουσιαστική αναφορά και χρήση των γραμματικών φαινομένων και κανόνων, πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Έτσι…

 • Μαθαίνουμε να χωρίζουμε τις λέξεις σε συλλαβές και αναλόγως τον αριθμό τους να τις χαρακτηρίζουμε ως μονοσύλλαβες- δισύλλαβες –τρισύλλαβες.
 • Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν άτονες λέξεις και εξερευνούμε ποιές είναι αυτές.
 • Ερχόμαστε σε πρώτη επαφή με τα δίψηφα φωνήεντα (αι-οι- ει-ου-ευ) και τα δίψηφα σύμφωνα (μπ-ντ-γκ-ντ-τζ-τσ) καθώς και τη χρήση τους μέσα στην λέξη.
 • Κάνουμε λόγο για τα διπλά σύμφωνα (ξ-ψ) και τους δίφθογγους.
 • Αναλύουμε και κατανοούμε τα συμφωνικά συμπλέγματα-κάτι που συνδέεται και με τη δυσκολία που αντιμετωπίσουν τα άτομα με δυσορθογραφιά.
 • Μιλάμε για τα διαλυτικά, το ενωτικό, την απόστροφο και το διπλό τόνο μέσα στη λέξη- πώς χρησιμοποιούνται και τι δηλώνουν.
 • Φτιάχνουμε παράγωγες λέξεις και ρήματα και αναλύουμε το νόημά τους.
 • Διαφοροποιούμε τα είδη των προτάσεων ανάλογα με το σημείο στίξης σε ερώτηση και άρνηση.
 • Μαθαίνουμε να κλίνουμε ουσιαστικά και επίθετα στους δύο αριθμούς (ενικό και πληθυντικό) και στα τρία γένη (αρσενικό θηλυκό και ουδέτερο).
 • Αναγνωρίζουμε τη προσωπική αντωνυμία και τη σωστή κλίση της.
 • Εξοικειωνόμαστε στο να σχηματίζουμε και να χρησιμοποιούμε σωστά τα επιρρήματα μέσα στη πρόταση.
 • Μαθαίνουμε τα ρήματα της πρώτης συζυγίας που τελειώνουν σε -ώ –ίζω –αίνω –εύω –ώνω. Τόσο σε ενεστώτα, παρατατικό και αόριστο όσο και στις εγκλίσεις της οριστικής και της προστακτικής.
 • Φτιάχνουμε μετοχές, μιλάμε για αυτές και μέσα από παραδείγματα εξοικειωνόμαστε στη χρήση τους.

Κειμενικοί Στοχοι

Πέρα από τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που καλούμαστε να καλύψουμε στοχεύουμε και στην ολόπλευρη γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού που έχουμε αναλάβει. Έτσι …

 • Εξασκούμαστε στο προφορικό λόγο και μαθαίνουμε πώς να εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας μέσα από τη συζήτηση.
 • Μαθαίνουμε να κάνουμε διάλογο με τους συμμαθητές μας και να τηρούμε τους κανόνες σωστής συμπεριφοράς.
 • Γινόμαστε παραμυθάδες και διηγούμαστε ιστορίες και παραμύθια, μετατρέποντας τα με την φαντασία μας.
 • Πειραματιζόμαστε και παίζουμε με γλωσσοδέτες γυμνάζοντας την άρθρωσή μας.
 • Ανακαλύπτουμε την ποικιλία των επιθέτων και επιρρημάτων περιγράφοντας πρόσωπα, πράγματα, τοπία και γεγονότα.
 • Κοινωνικοποιούμαστε μαθαίνοντας να επικοινωνούμε με τους φίλους μας στέλνοντας κάρτες, e-mail , γράμματα και επιστολές.
 • Γινόμαστε δημοσιογράφοι , οργανώνουμε και πραγματοποιούμε συνεντεύξεις και ρεπορτάζ αναλύοντας τα βασικά τμήματα αυτών.

Μαθηματικά

Έχοντας εξοικειωθεί πια από την Ά Δημοτικού με τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και εξασκώντας τον εαυτό μας σε πράξεις και υπολογισμούς, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε την εξερεύνηση του κόσμου των αριθμών μέσα από προβλήματα και παιγνιώδη πρακτικές.  

 Γνωρίζοντας την αλληλένδετη σύνδεση των μαθητικών και την σπουδαιότητα που έχει η σωστή κατανόησή τους έχουμε καταμερίσει τα μαθήματά μας  τόσο σε ενότητες όσο και σε περιόδους, που συμβαδίζουν άψογα με την γνωστική ανάπτυξη των μαθητών μας.

Άλγεβρα

Ά περίοδος: 

 • Μαθαίνουμε να μετράμε ανά δεκάδες και να κάνουμε διάφορες πράξεις με διψήφιους αριθμούς καθώς και την αξία των ψηφίων μέσα σε αυτούς (23=2=δεκάδα+ 3=μονάδα)
 • Επιλύουμε προβλήματα χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές που μας βοηθούν να οδηγηθούμε στο σωστό αποτέλεσμα.
 • Ερχόμαστε σε επαφή με την διαίρεση και το πολλαπλασιασμό μαθαίνοντας την έννοια του ολόκληρου και του μισού σε μια ποσότητα ή έναν αριθμό.
 • Γνωρίζουμε τα αριθμητικά μοτίβα και εισαγόμαστε στην έννοια του πολλαπλασιασμού.
 • Κάνουμε προσθέσεις με ίδιους αριθμούς και δημιουργούμε ίδια αθροίσματα μέσα από διαφορετικές πράξεις. (4+4=8 ή 9-1=8)
 • Εξασκούμε τη μνήμη μας και κάνουμε νοερές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 100.
 • Μαθαίνουμε τη προπαίδεια μέχρι το 10 και την χρησιμοποιούμε μέσα από παραδείγματα και δραστηριότητες.

 

΄Β περίοδος:

 • Χρησιμοποιούμε τη πράξη της διαίρεσης ως αντίστροφης του πολλαπλασιασμού και μέσα από βιωματικά παραδείγματα μαθαίνουμε την αντιστοιχία τους.
 • Κάνουμε ταξίδι στο χρόνο και αναγνωρίζουμε το παρελθόν το παρόν και το μέλλον αλλά και τη χρονική τους διαφορά μέσα από παραδείγματα και ιστορίες καθώς και τη διαφορά των μονάδων μέτρησης του χρόνου.
 • Χρησιμοποιούμε την εξυπνάδα μας και ως άλλοι μαθηματικοί εκτελούμε κάθετες προσθέσεις με ένα κρατούμενο και κάθετες αφαιρέσεις με ένα δανεικό αριθμό.
 • Πραγματοποιούμε προσθέσεις με περισσότερους από δύο διψήφιους συντελεστές.
 • Γινόμαστε πιο εφευρετικοί λύνοντας προβλήματα με διαφορετικό τρόπο βρίσκοντας όμως το ίδιο σωστό αποτέλεσμα.
 • Μιλάμε για την έννοια του βάρους, μετράμε το βάρος μας και ζυγίζουμε διάφορα αντικείμενα του χώρου, αναγνωρίζοντας και διακρίνοντας τις μονάδες μέτρησής του.

 

΄Γ περίοδος :

 • Μαθαίνουμε τους αριθμούς μέχρι το 1000 και κάνουμε διάφορες συνδυαστικές πράξεις καταμερίζοντας τους.
 • Εξοικειωνόμαστε στην επίλυση προβλημάτων με μεγάλους αριθμούς.
 • Αναλύουμε τη μονάδα μέτρησης του μέτρου, τη χωρίζουμε σε τμήματα και επιμέρους μονάδες και μαθαίνουμε να μετράμε επιφάνειες και αντικείμενα.
 • Ανακαλύπτουμε πως μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με παραπάνω από έναν τρόπο και να προβούμε στο σωστό αποτέλεσμα.
 • Γινόμαστε πιο τυπικοί μαθαίνοντας να διαβάζουμε την ώρα και να ξεχωρίζουμε το «ακριβώς» από το και «μισή».
 • Λύνουμε προβλήματα υπό προϋποθέσεις κάνοντας ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδιασμό ενεργειών πριν προχωρήσουμε στην επίλυση τους.

Γεωμετρία

Ά περίοδος:

 • Μαθαίνουμε για την έννοια της συμμετρίας και που αυτή υπάρχει γύρω μας.
 • Επεξεργαζόμαστε τα γεωμετρικά στερεά, μαθαίνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους, και κάνουμε πράξεις με τις πλευρές τους.
 • Φτιάχνουμε διάφορες κατασκευές έχοντας ως γνώμονα τα γεωμετρικά μοτίβα και την έννοια της συνοχής.

 

΄Β περίοδος:

 • Δημιουργούμε κατασκευές και καλύπτουμε επιφάνειες κάνοντας χρήση των γεωμετρικών σχημάτων.

 

΄Γ περίοδος:

 • Αναλύουμε και εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ευθύγραμμων τμημάτων.
 • Τα τοποθετούμε σε σχήματα και λύνουμε προβλήματα έχοντάς τα ως βασικό συντελεστή.
 • Σχεδιάζουμε, ζωγραφίζουμε και κατασκευάζουμε αντικείμενα και χειροτεχνίες από ευθείες γραμμές.

Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (τπε)

Έχοντας μαζί μας τους καλύτερους εκπαιδευτικούς και γνωρίζοντας την ανεπάρκεια  υλικού που χαρακτηρίζει πολλές εκπαιδευτικές μονάδες, έχουμε όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσουμε   να αναλάβουμε  και να καλύψουμε επαρκώς και με τον πιο ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο όλα όσα πρέπει να μάθει και να κατακτήσει ένα παιδί  ‘B Δημοτικού.  Έτσι λοιπόν σε εμάς θα μάθει:

 • Πως να χειρίζεται έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα βασικά του μέρη.
 • Να γράφει απλά κείμενα και να τα επεξεργάζεται με εικόνες και γραμματοσειρά.
 • Με την καθοδήγησή μας κάνει πλοήγηση σε διάφορες σελίδες του διαδικτύου και μαθαίνει να χρησιμοποιεί σωστά την πληροφορία που λαμβάνει.
 • Μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά μαθαίνει να ζωγραφίζει και να επεξεργάζεται την κάθε του δημιουργία.
 • Μαθαίνει να συνθέτει και να απαντά σωστά ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και να ξεχωρίζει τα τμήματα που το αποτελούν (αποστολέας- παραλήπτης- θέμα-περιεχόμενο ηλεκτρονικού μηνύματος).
 • Η πληροφορική σε εμάς γίνεται μάθηση μέσα από το παιχνίδι τον εναλλακτικό τρόπο μάθησης που έχουμε επιλέξει να πρεσβεύουμε.
Σχολείο Εμείς
 28 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη 3-5 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη
Δασκαλοκεντρική διδασκαλία Μαθητοκεντρικήδιδασκαλια
Πίνακες με κιμωλία Διαδραστικοί πίνακες
Χρήση βιβλίου Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Φύλλα εργασίας Εκπαιδευτικά λογισμικά-ενεργητική μάθηση
Ασκήσεις για το σπίτι Όλα τα μαθήματα για την επόμενη μέρα ολοκληρώνονται στο χώρο μας.
Φόρτο εργασιών Βιωματική μάθηση