΄ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαθήματα και ώρες που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Γλώσσα 7
2 Μαθηματικά 4
3 Φυσικά 3
4 Ιστορία 2
5 ΤΠΕ 1
6 Γεωγραφία 2
7 Θρησκευτικά 1
8 Αγγλικά 3
9 2η Ξένη Γλώσσα 2
10 Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 1
11 Μουσική 1
12 Εικαστικά 1
13 Ευέλικτη Ζώνη-Βιωματικές Δράσεις 3
14 Φυσική Αγωγή 3

Φτάνοντας στην τελευταία τάξη του Δημοτικού σχολείου κάνουμε ένα ακόμη σταθερό βήμα προς την ανακάλυψη και κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας. Μέσα από την βιωματική μας ενασχόληση με αυτή μαθαίνουμε να τη χειριζόμαστε σωστά γραμματικά και συντακτικά, να επικοινωνούμε και να γράφουμε με τον καλύτερο και επαρκή τρόπο.    

Στο κομμάτι αυτό ερχόμαστε να συμβάλουμε με την εκπαιδευτική πολιτική και φιλοσοφία μας. Έχουμε επιλέξει να χωρίσουμε την διδακτική ώρα σε ίσα τμήματα ανά ημέρα μέσα στην εβδομάδα, ώστε να καλύπτονται τόσο η ύλη του σχολείου όσο και τα κενά που καθημερινά δημιουργούνται.

Γλώσσα

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλία έκτης δημοτικούΓραμματικοί-Συντακτικοί Στόχοι

 • Μαθαίνουμε τα ρήματα, το ρόλο τους μέσα στην πρόταση και τα μετατρέπουμε χρονικά και εγκλιτικά.
 • Αναγνωρίζουμε και επεξεργαζόμαστε τις δευτερεύουσες προτάσεις, ξεχωρίζουμε την απλή από την επαυξημένη καθώς και τα είδη των εξαρτημένων προτάσεων.
 • Ασχολούμαστε με τις μετοχές και τα επίθετα, τα κύρια χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο αξιοποίησής τους μέσα στη πρόταση.
 • Ανακαλύπτουμε το ρόλο των προσδιορισμών (χρονικοί, τροπικοί) και εμπλουτίζουμε το λόγο μας χρησιμοποιώντας παρομοιώσεις και μεταφορές.
 • Μπαίνουμε στο πόλο του ντέντεκτιβ ,κάνουμε έρευνα και χρησιμοποιούμε την πειθώ για να περιγράψουμε και να  πείσουμε τον συνομιλητής μας για τα όσα λέμε.
 • Μεταφέρουμε τα λόγια κάποιου μετατρέποντας τον ευθύ σε πλάγιο λόγω και αντίστροφα, καθώς και την ενεργητική σε παθητική σύνταξη.
 • Τελειοποιούμε τις γραμματικές και συντακτικές μας γνώσεις κάνοντας λόγο για: συνώνυμα- αντώνυμα ρήματα , μεταβατικά-αμετάβατα ρήματα ,συντομογραφίες-αρκτικόλεξα και μετατρέποντας φράσεις από ονοματικές σε ρηματικές.

Κειμενικοί Στόχοι

Πέρα από τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που καλούμαστε να καλύψουμε στοχεύουμε και στην ολόπλευρη γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού που έχουμε αναλάβει. Έτσι …

 • Ταξιδεύουμε και ανακαλύπτουμε τον τρόπο που γίνεται μια αφήγηση μέσα από αφηγηματικά κείμενα τη προφορική και τη γραπτή επεξεργασία.
 • Ξέρουμε πως οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και γι’ αυτό προσεγγίζουμε και περιγράφουμε λεπτομερώς τα πράγματα που συναντάμε γύρω μας και γεγονότα που πρωταγωνιστούμε ή όχι.
 • Γινόμαστε μάγειρες ή και οργανωτές εκδηλώσεων. Συντάσσουμε, καταγράφουμε, οργανώνουμε και αποτυπώνουμε συνταγές, αφίσες και ενημερωτικά κείμενα φροντίζοντας να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 

Mαθηματικά

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλια στ δημοτικουΜαθαίνουμε να χειριζόμαστε άψογα τους φυσικούς και τους δεκαδικούς αριθμούς.Ολοκληρώνοντας την φοίτησή μας στο Δημοτικό προσεγγίζουμε τον κόσμο των μαθηματικών και εμβαθύνουμε σε έννοιες και πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της αυτοσυγκέντρωσης και της κριτικής σκέψης, φτάνοντας σε τέτοιο επίπεδο που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε με την κάθε ευχέρεια τους αριθμούς και τα παράγωγά τους. Έτσι..

 • Στρογγυλοποιούμε τους δεκαδικούς διαμορφώνουμε κλάσματα και αναλύουμε τους αριθμούς σε γινόμενο πρώτων αριθμών.
 • Παίζουμε με προβλήματα και φτάνουμε στη σωστή λύση τους.
 • Λύνουμε τα quiz: ποιοι είναι οι διαιρέτες σε μια διαίρεση, ποιος είναι ο μεγαλύτερος από αυτούς, τι είναι οι δυνάμεις ενός αριθμού και πως τις χρησιμοποιούμε.
 • Ξεχωρίζουμε τους κλασματικούς αριθμούς και τα ισοδύναμα κλάσματά τους.
 • «Μάντεψε ποιος» λέμε όταν λύνουμε εξισώσεις, αφού περιλαμβάνουν σύμβολα και αριθμούς  που δε γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τους ανακαλύψουμε.
 • Ερευνούμε τα ποσοστά επί της %, βρίσκουμε την αρχική και τη τελική τιμή ενός αριθμού και λύνουμε προβλήματα για να τα κατανοήσουμε.
 • Κάνουμε πιο εύκολη την κατανόηση δεδομένων φτιάχνοντας ραβδογράματα και εικονογράμματα. Ποια άλλα γραφήματα υπάρχουν; Ας το ανακαλύψουμε…
 • Μαθαίνουμε εύκολους τρόπους για να συλλέξουμε, να καταγράψουμε και να ταξινομήσουμε τις πληροφορίες που εκλαμβάνουμε για να προχωρήσουμε στην σωστή αξιοποίησή τους.
 • Γινόμαστε καλλιτέχνες σχεδιάζοντας μοτίβα και γεωμετρικά σχήματα. Καλύπτουμε επιφάνειες  με αυτά και δημιουργούμε πρωτότυπες κατασκευές.

Φυσικά

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλια στ δημοτικουΧρησιμοποιώντας  τις κορυφαίες  εκπαιδευτικές μεθόδους και  αξιοποιώντας τα κατάλληλα γνωστικά εργαλεία, πραγματοποιούμε το μάθημα της Φυσικής με τέτοιο τρόπο που θα κάνει τους μαθητές που έχουμε αναλάβει να αξιοποιήσουν στο 100% την εφευρετικότητά τους, την κριτική τους σκέψη και την παρατηρητικότητά τους , ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν και να περιγράψουν ορισμένα φυσικά φαινόμενα και διαδικασίες. Στην προσπάθειά μας αυτή..

 • Ερευνούμε τις πηγές ενέργειας και τις συναντάμε με όλα της τα πρόσωπα: ηλιακή, αιολική, θερμική, ενέργεια που προέρχεται από τους ορυκτούς άνθρακες, το φυσικό αέριο ακόμα και από τη τροφή.
 • Μαθαίνουμε για την προέλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με ποιους τρόπους μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση αυτής.
 • Ξεχωρίζουμε τα έμβια από τα άβια όντα, μελετάμε τα μέρη από τα οποία αποτελούνται και κατατάσσουμε τους οργανισμούς σε μονοκύτταρους και πολυκύτταρους.
 • Αναπνοή και διαπνοή στα φυτά; Ποια είναι αυτή η διαδικασία; Πως πραγματοποιείται και ποιος ο κύκλος ζωής των φυτών;
 • Ταξινομούμε τα ζώα σε θηλαστικά, φυτοφάγα, παμφάγα, σαρκοφάγα, σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ανάλογα με τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
 • Μελετάμε το περιβάλλον γύρω μας ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα με έμβια και άβια όντα, αναλύοντας την αλληλένδετη σχέση μέσω της τροφικής αλυσίδας.
 • Επικεντρωνόμαστε στον ανθρώπινο οργανισμό και γινόμαστε μικροί ιατροί μέσα από τα πρώτα μαθήματα ανατομίας.
 • Όραση; Πόσο σημαντική είναι; Πώς βλέπουμε και πως διακρίνουμε τα χρώματα;
 • Μιλάμε για τους μαγνήτες και κατανοούμε την ιδιαίτερη συμπεριφορά τους μέσα από πειράματα.
 • Κάνουμε έκρηξη στη γνώση μας με πειράματα που έχουν ως βάσεις οξέα και άλατα. Ποια η χημική τους αντίδραση και πώς εξουδετερώνονται;

Ιστορία

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλια στ δημοτικουΌντας σε μία ηλικία που μπορούμε να επεξεργαστούμε αντικειμενικά τα γεγονότα της ιστορίας  παραθέτουμε και αναλύουμε σκηνές από την Νεότερη ιστορία  που ξεκινούν από την  Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την επανάσταση του 1821. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σημείο όπου…

 • Η μεγάλη επανάσταση δε θα αργήσει να έρθει. Με κρυπτογραφικό κώδικα και ψευδώνυμα ιδρύθηκε η φιλική εταιρία. Πώς ξεκίνησε; Από ποιους και με ποιο σκοπό;
 • Ακολουθούμε ένα-ένα τα βήματα του Αλέξανδρου Υψηλάντη και φτάνουμε στην εξέγερση που έγινε στη Μολδοβλαχία.
 • Ταξιδεύουμε στη Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και μαθαίνουμε τα επαναστατικά γεγονότα.
 • Γνωρίζουμε το γέρο του Μοριά Κολοκοτρώνη και μαθαίνουμε για τη πολιορκία στη Τριπολιτσά το Σεπτέμβριο του ΄21.
 • Μαχμούτ Πασάς ή αλλιώς Δράμαλης. Ποια η αποστολή του στα Δερβενάκια και ποιο το αποτέλεσμα;
 • Η επανάσταση γενικεύει και οι δυο μεγάλοι οπλαρχηγοί αναλαμβάνουν δράση. Μαθαίνουμε λεπτομέρειες για τη στρατηγική και τα κατορθώματα του Μάρκου Μπότσαρη και του Παπαφλέσσα ενάντια στον Ιμπραήμ Πασά.
 • Διονύσιος Σολωμός, αναλύουμε τον ρόλο του στη 2η πολιορκία του Μεσολογγίου και την συμβολή του στον αγώνα.
 • Ανακαλύπτουμε τι είναι ο φιλελληνισμός.
 • Μαθαίνουμε για την ναυμαχία του Ναυαρίνου και ποια ήταν η παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων σε  αυτή.
 • Είμαστε παρόντες στις εθνοσυνελεύσεις και βλέπουμε πως οργανώνεται πολιτικά ο αγώνας.
 • Επικεντρωνόμαστε στη Γ’ Εθνική Συνέλευση στη Τροιζήνα το 1827 όπου ο Ιωάννης Καποδίστριας ορίζεται πρωθυπουργός της χώρας, και φτάνουμε στο τέλος της επανάστασης αποκτώντας την ελευθερίας του έθνους.
 • Φτάνουμε στο 19αι και προσεγγίζουμε τα δρώμενα της εποχής υπό την βασιλεία του Όθωνα αλλά και υπό την μετέπειτα κυβέρνηση του Γεωργίου Α’.
 • Τρυπώνουμε στα επαναστατικά κινήματα της Μακεδονίας και της Κρήτης και μαθαίνουμε τα πάντα για την Ελλάδα στα τέλη του 19αι.
 • Επισκεπτόμαστε τη Θράκη, τη Μ. Ασία και τον Πόντο ως ακμαία Ελληνικά κέντρα και μαθαίνουμε για τη κρίση στα Βαλκάνια.
 • Αφήνουμε πίσω τον 19αι και τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και βαδίζουμε προς τον 20αι και τον Μακεδονικό πόλεμο του 1904.
 • Εξετάζουμε το κίνημα στο Γουδί υπό την κυβέρνηση του Βενιζέλου και την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων δύο χρόνια αργότερα 1912-1913.
 • Το 1914 έρχεται ο εθνικός διχασμός και η χώρα χωρίζεται σε βενιζελικούς και βασιλικούς οπαδούς. Μιλάμε και σχολιάζουμε τη στάση αυτή και τις συνέπειες που έχει για την υπόσταση του έθνους.
 • Αναλύουμε τη σπουδαιότητα του μεσοπολέμου, μιλάμε και εξετάζουμε τη μικρασιατική καταστροφή και φτάνουμε στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και τη γερμανική επίθεση.
 • Ολοκληρώνουμε το ταξίδι μας επικεντρώνοντας στο Κυπριακό ζήτημα και στην ανασυγκρότηση της Ελλάδας με το πέρας του εμφύλιου πολέμου αλλά και την μετέπειτα πορεία της στην Ευρώπη.

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Έχοντας μαζί μας τους καλύτερους εκπαιδευτικούς και γνωρίζοντας την ανεπάρκεια  υλικού που χαρακτηρίζει πολλές εκπαιδευτικές μονάδες, έχουμε όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσουμε   να αναλάβουμε  και να καλύψουμε επαρκώς και με τον πιο ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο όλα όσα πρέπει να μάθει και να κατακτήσει ένα παιδί  στη ΄ΣΤ Δημοτικού.  Έτσι λοιπόν μαζί :

 • Δημιουργούμε και να μορφοποιούμε κείμενα εμπλουτίζοντάς τα με διάφορα πολυμέσα.
 • Επεξεργαζόμαστε εικόνες, κείμενα και βίντεο, κόβοντας και ράβοντας το υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας κάνοντας χρήση των πιο εξειδικευμένων εργαλείων.
 • Κάνουμε χρήση ψηφιακών μηχανημάτων και να υλοποιούμε εργασίες ως άλλοι επαγγελματίες.
 • Κάνουμε ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικά λογισμικά και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας παίζοντας μαζί τους.
 • Μαθαίνουμε πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε έξυπνα την πρόσβασή μας στο διαδίκτυο. Πώς  και γιατί αυτό  έχει επηρεάσει τόσο πολύ την καθημερινή και την επαγγελματική μας ζωή.
 • Ετοιμαζόμαστε για πτυχίο και κάνουμε χρήση του excel.
 • Μελετάμε τις συναρτήσεις του υπολογιστικού φύλλου και κάνουμε πράξεις μέσα από αυτό.
 • Δημιουργούμε γραφήματα και ταξινομούμε δεδομένα που συναντάμε σε ένα πρόβλημα, διατυπώνοντας και ελέγχοντας τις υποθέσεις που έχουμε κάνει πριν προβούμε στη λύση του.
 • Γινόμαστε προγραμματιστές και καταπιανόμαστε με αλγόριθμους, προγράμματα και δομές σχετικά με τη πληροφορική χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα λογισμικά όπως το gameMaker, MicroworldsProκαι εκπαιδευτική ρομποτική.
 • Μαθαίνουμε πώς να χρησιμοποιούμε σωστά το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών, πώς να αποσπάμε πληροφορίες και πώς να ανεβάζουμε πληροφορίες σε πλατφόρμες παγκόσμιας εμβέλειας όπως το Wiki, Wikipedia, GoogleMaps-GoogleEarth.

Γεωγραφία

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλια στ δημοτικουΜεγαλώνοντας μεγαλώνει και το ταξίδι μας στο κόσμο. Αφήνουμε πια την Ελλάδα και πάμε να συναντήσουμε καινούργια μέρη ανά τους Ηπείρους.  Επισκεπτόμαστε διαφορετικές χώρες μαθαίνουμε για το κλίμα τους, τους ανθρώπους τα είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούν.  Ανεβαίνουμε στις πιο μεγάλες οροσειρές του κόσμου και διασχίζουμε τα μεγαλύτερα δάση και ποτάμια της γης. Στο ταξίδι μας αυτό λοιπόν:

 • Μιλάμε με επιστημονικούς όρους για τα μέρη του πλανήτη γη.
 • Φανταζόμαστε μια νοητή γραμμή που χωρίζει τη γη στα δύο και καθορίζουμε το γεωγραφικό πλάτος και μήκος πάνω στο χάρτη με τη βοήθεια των συντεταγμένων.
 • Κατανοούμε το φαινόμενα της εναλλαγής μέρας και νύχτας και των 4 εποχών και πως αυτό σχετίζεται με τη περιστροφή της γης.
 • Από ποιους πλανήτες αποτελείται το ηλιακό μας σύστημα.
 • Φτιάχνουμε αποσκευές και ταξιδεύουμε στις ηπείρους για να εξερευνήσουμε μαζί τους ωκεανούς και τις θάλασσες.
 • Εξετάζουμε την ατμόσφαιρα και αναλύουμε τη ονομάζεται «κλιματική ζώνη» και ποια η σημασία της για τη ζωή και τον άνθρωπο.
 • Μαθαίνουμε για τη βλάστηση, για τις μεγάλες πεδιάδες και οροσειρές και καταλήγουμε στο ανάγλυφο της γης τόσο στο ηπειρωτικό όσο και στο υποθαλάσσιο.
 • Καταγράφουμε τα μεγαλύτερα ποτάμια και λίμνες τις γης και μιλάμε για τη σπουδαιότητα που έχει το υδρογραφικό σύστημα στη ζωή του ανθρώπου.
 • Λύνουμε τις απορίες μας γύρω από τα ηφαίστεια και τους σεισμούς, παρατηρούμε τις φυσικές καταστροφές που προκαλούν και τις διαχωρίζουμε από τις ανθρώπινες.
 • Παρατηρούμε τη κατανομή του πληθυσμού και εξετάζουμε τους λόγους που έχει διαμορφωθεί έτσι.
 • Ονομάζουμε τις ηπείρους και χωρίζουμε τη γη με βάση τον οριζόντιο και κατακόρυφο διαμελισμό.
 • Ποιο κλίμα επικρατεί κατά τόπους και πώς αυτό επηρεάζει τη δραστηριότητα των κατοίκων;
 • Γνωρίζουμε άλλους λαούς μέσα από τα μνημεία και την ιστορία τους.
 • Αφού διακρίνουμε τις σχέσεις ανάμεσα σε Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση βάζουμε προορισμό για την Ασία. Ποια είναι η θέση της και από ποια κράτη αποτελείται;
 • Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην Αφρική και συναντάμε νέους ανθρώπους με νέες συνήθειες από όπου και κατευθυνόμαστε για την Βόρεια και Νότια Αμερική.
 • Η περιπλάνησή μας τελειώνει και εμείς μέσα από το ταξίδι μας έχουμε αποκτήσει γνώσεις για άγνωστα μέρη και πολιτισμούς, γιατί το να ταξιδεύεις είναι εμπειρία ζωής.

 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλια στ δημοτικουΓνωρίζουμε καλά πως το να είσαι μέλος μιας ομάδας δεν κρύβει μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις  τόσο των ατόμων που την απαρτίζουν μεμονωμένα,  όσο και της ομάδας ως ένα κοινωνικό σύνολο σε ένα άλλο, ακόμη και στην ίδια τη κοινωνία. Αυτά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις δομές γνωστοποιούμε και μαθαίνουμε  μέσα από την διδαχή της «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής».

Βάζοντας ως γενικό στόχο την καλλιέργεια αξιών και στάσεων που αρμόζει σε έναν πολίτη του 21ου αιώνα, ο οποίος  ζει μεγαλώνει και εργάζεται σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία που ως κύριο χαρακτηριστικό της έχει τη διαφορετικότητα, τόσο στο τρόπο ζωής και την κουλτούρα, όσο και στην καθημερινή συμπεριφορά, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε και να αναπτύξουμε το προφίλ του σωστού  δημοκρατικού  Ευρωπαίου πολίτη.

 • Μαθαίνουμε για τη δομή της οικογένειας , τα τμήματα που την απαρτίζουν και το ρόλο του κάθε μέλους μέσα σε αυτή.
 • Μεταβαίνουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ιεραρχία που υπάρχει. Ποια η σπουδαιότητά της και πώς αυτή εφαρμόζεται στην πράξη.
 • Εξετάζουμε ποιος είναι ο ρόλος της εκκλησίας στη χώρα μας, ποια τα αξιώματα που τη διακρίνουν και  πώς αυτή επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο.
 • Ανακαλύπτουμε διαφορετικές θρησκείες από τη δική μας και διακρίνουμε τα καίρια σημεία τους.
 • Είναι καιρός να μάθουμε πως είναι οργανωμένη η Ελλάδα-γεωγραφικά και πολιτικά- πως διοικείται και πως οι Έλληνες πολίτες εκλέγουν αυτούς που θα τους αντιπροσωπεύουν στα κοινά.
 • Κράτος και πολίτευμα: τι είναι κράτος και τι  είναι πολίτευμα.  Συζητάμε και διαχωρίζουμε τις δύο έννοιες. Κατηγοριοποιούμε τα πολιτεύματα και  ταξινομούμε τις μορφές εξουσίας.
 • Αναλύουμε το ελληνικό σύνταγμα μέσα στο χρόνο και κατανοούμε τη σπουδαιότητα του στην εξέλιξη της ιστορίας του κράτους.
 • Κράτος και πολίτης: ποια τα δικαιώματα μας ως πολίτες ενός κράτους και ποιες οι υποχρεώσεις μας μέσα σε αυτό.
 • Προσεγγίζουμε τους όρους «Πολιτική Άμυνα» «Εθνική Άμυνα» και «Πολιτική Προστασία». Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των υπηρεσιών και πως δρουν σε μια κοινωνία.
 • Αναλύουμε το ρόλο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στον τομέα της πληροφόρησης σε μια κοινωνία και τα συνδέουμε με την δημοκρατική ταυτότητα του πολίτη. 
 • Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα αλληλεπιδρά και συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες χώρες που την απαρτίζουν. Μαθαίνουμε πως είναι οργανωμένος αυτός ο θεσμός και υπό ποιους κανονισμούς επέρχεται η ομαλή διαβίωση για όλα τα κράτη μέλη.
 • Τι είναι «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»,«Συμβούλιο Yπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», «Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)», «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» ;
 • Πολυπολιτισμικότητα. Ποια η σπουδαιότητά της στη σημερινή κοινωνία και ποια η σωστή στάση αντιμετώπισης των ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει σε έναν διαφορετικό πολιτισμό;
 • Εξετάζουμε τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ο«Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών» και μαθαίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά αναφέρονται στην «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» αλλά και τα δικαιώματα του παιδιού και την ανάγκη διαφορετικής αντιμετώπισής του.

 

Σχολείο Εμείς
 28 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη 3-5 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη
Δασκαλοκεντρική διδασκαλία Μαθητοκεντρικήδιδασκαλια
Πίνακες με κιμωλία Διαδραστικοί πίνακες
Χρήση βιβλίου Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Φύλλα εργασίας Εκπαιδευτικά λογισμικά-ενεργητική μάθηση
Ασκήσεις για το σπίτι Όλα τα μαθήματα για την επόμενη μέρα ολοκληρώνονται στο χώρο μας.
Φόρτο εργασιών Βιωματική μάθηση