΄Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Μαθήματα και ώρες που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας.

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 Γλώσσα 9
2 Μαθηματικά 5
3 Ιστορία 2
4 ΤΠΕ 1
5 Θρησκευτικά 2
6 Αγγλικά 1
7 Εικαστικά 2
8 Μουσική 1
9 Θεατρική Αγωγή 1
10 Μελέτη Περιβάλλοντος 4
11 Ευέλικτη Ζώνη-Βιωματικές Δράσεις 3
12 Φυσική Αγωγή 3

 

Τα γνωστικά αντικείμενα που συγκαταλέγονται στο πρόγραμμα της ΄Γ  τάξης του Δημοτικού  είναι πολλά και πολλές είναι οι πληροφορίες που οι μικροί μας φίλοι πρέπει να επεξεργαστούν. Πληροφορίες που μέχρι τώρα δεν είχαν ξανά έρθει σε επαφή και τα νοητικά τους σχήματα δεν τους επιτρέπουν να αποκωδικοποιήσουν με ευκολία και άρα να τις κατανοήσουν.

Στο κομμάτι αυτό ερχόμαστε να συμβάλουμε με την εκπαιδευτική πολιτική και φιλοσοφία μας. Έχουμε επιλέξει να χωρίσουμε την διδακτική ώρα σε ίσα τμήματα ανά ημέρα μέσα στην εβδομάδα, ώστε να καλύπτονται τόσο η ύλη του σχολείου όσο και τα κενά που καθημερινά δημιουργούνται.

Γλώσσα

 ΓραμματικοίΣυντακτικοί Στόχοι

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλία τρίτης δημοτικούΞεκινώντας τα μαθήματά μας από αρχές Σεπτέμβρη έχουμε όλο το χρόνο που χρειαζόμαστε ώστε μέσα από σωστή παράδοση και συχνές επαναλήψεις να προχωρήσουμε στην κατάκτηση της γλώσσας κάνοντας πιο ουσιαστική αναφορά και χρήση των γραμματικών φαινομένων και κανόνων, πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Έτσι:

 • Μαθαίνουμε ποια είναι τα σημεία στίξης και πότε τα χρησιμοποιούμε .
 • Ξεχωρίζουμε τα άρθρα (οριστικό και αόριστο ), πως γράφονται ανάλογα με τον αριθμό τους και γράφουμε κύρια ονόματα με κεφαλαία γράμματα.
 • Τι παιχνίδια παίζει το ‘ν’ , πότε γράφεται και πότε όχι στο τέλος μιας λέξης;
 • Συναντάμε ουσιαστικά σε όλα τα γένη και επίθετα ( σε – ικος ,-ιμος , -ινος), μαθαίνουμε να τα κλίνουμε  στους  δύο αριθμούς και να τα γράφουμε ορθογραφημένα .
 • Μελετάμε τους ορθογραφικούς κανόνες των ρημάτων , το βοηθητικό ρήμα “είμαι” στον ενεστώτα καθώς και ρήματα ενεργητικής και  παθητικής φωνής σε (-ω και –ομαι ).
 • Χωρίζουμε τις συλλαβές μιας λέξης και τις ξεχωρίζουμε σε λήγουσα , παραλήγουσα, προπαραλήγουσα.
 • Πότε βάζουμε τόνο σε μια λέξη ; πότε δε βάζουμε καθόλου και πότε βάζουμε δύο τόνους μαζί; Πολλές οι απορίες αλλά θα τις λύσουμε..
 • Προσθέτουμε όλους τους χρόνους ενός ρήματος στον ενεστώτα που μέχρι τώρα είχαμε διδαχθεί και χρησιμοποιούμε αντωνυμίες και μετοχές σε –οντας και –ώντας.
 • Αφού μάθαμε πως αφηγούμαστε μια ιστορία θα κατανοήσουμε καλύτερα τον ευθύ και πλάγιο λόγο.
 • Γνωρίζουμε τα αριθμητικά επίθετα και το επίθετο ο πολύς ,η πολλή ,το πολύ παρατηρώντας την ιδιαιτερότητα που έχει η ορθογραφία του.

 Κειμενικοί Στόχοι

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλία τρίτης δημοτικούΠέρα από τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που καλούμαστε να καλύψουμε στοχεύουμε και στην ολόπλευρη γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού που έχουμε αναλάβει. Έτσι:

 • Μαθαίνουμε πως συστηνόμαστε σε ένα καινούργιο πρόσωπο και πώς να του διηγηθούμε ένα γεγονός με τη βοήθεια εικόνων .
 • Παίζουμε με τις λέξεις περιγράφοντας το σχολείο και με ευγενικό τρόπο ζητάμε κάτι ή δίνουμε μια πληροφορία.
 • Χρησιμοποιώντας διάλογο συζητάμε προβλήματα και προτείνουμε λύσεις .
 • Εκφράζουμε ένα πρόβλημα ή συναίσθημα , μαθαίνουμε πως περιγράφουμε παιχνίδια , τοπία , ζώα με παραστατικό τρόπο και αναγνωρίζουμε τη δομή μιας περιγραφής.
 • Οργανώνουμε τις πληροφορίες ενός κειμένου και γνωρίζουμε τον τρόπο που συμπληρώνουμε ένα έντυπο ή ένα ερωτηματολόγιο .
 • Τεκμηριώνουμε τις απόψεις μας και τις λύσεις που προτείνουμε σε προβλήματα που τέθηκαν στην ομάδα μας με επιχειρήματα.
 • Μαθαίνοντας για ιστορικά γεγονότα του πολυτεχνείου χρησιμοποιούμε μαρτυρίες ανθρώπων , συγκεντρώνουμε πληροφορίες και συναντάμε διάφορους χαρακτήρες και συμπεριφορές.
 • Μελετάμε την πρόοδο μέσα από τα ανθρώπινα δημιουργήματα.
 • Αναδρομές σε έθιμα και κείμενα μας βάζουν σε γιορτινή διάθεση και παίρνουμε μαθήματα από το ‘γλυκό ψωμί ‘ .
 • Φτάνει το Πάσχα και μαζί του και μαζί του αρχίζει να μυρίζει καλοκαίρι , γινόμαστε όλοι μια αγκαλιά και ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο για να γνωρίσουμε και άλλα παιδιά και να φτιάξουμε ένα καλύετρο αύριο.

Μαθηματικά

Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλία τρίτης δημοτικούΗ διδασκαλία των μαθηματικών έχει σαν γενικότερο σκοπό τη καλλιέργεια και δημιουργία ολοκληρωμένων ανθρώπων, όπου μέσα από διάφορες τεχνικές έχουν μάθει να σκέφτονται και να δρουν μεθοδευμένα και λογικά, να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν κάθε δεδομένη στιγμή στη διάθεσή τους και έτσι να προβούν στο σωστό και αντικειμενικό αποτέλεσμα.

Για το λόγο αυτό κάνοντας  χρήση των πιο κατάλληλων βιωματικών μεθόδων που διαθέτουμε,  ερχόμαστε να οδηγήσουμε τους μαθητές μας σε έναν τρόπο σκέψης που θα τους βοηθήσει να επιλύουν προβλήματα, όχι μόνο δεδομένων αλλά και καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα

Άλγεβρα

 • Αρχίζουμε την ανοδική πορεία μας στη σκάλα των αριθμών και κάνουμε μια στάση στο 1.000.
 • Τριψήφιοι αριθμοί , τι κρύβουν αν τους χωρίσουμε ; (μονάδες , δεκάδες , εκατοντάδες )
 • Παίζουμε ποδόσφαιρο και σημειώνουμε το σκορ , τοποθετώντας το κάθετα ή οριζόντια και προσθέτοντάς το.
 • Μετράμε ύψος – μήκος- επιφάνειες και έτσι ανακαλύπτουμε τις υποδιαιρέσεις του μέτρου. Κάνουμε πράξεις με διψήφιους αριθμούς και γνωρίζουμε τα γινόμενα του 11-12-13.
 • Κάνουμε την επόμενη στάση στον αριθμό 3.000 και εξασκούμαστε σε πράξεις με μεγάλους αριθμούς.
 • Συνεχίζουμε τις δημιουργίες αυτή τη φορά κόβοντας με ψαλίδι σε τετραγωνισμένο χαρτί και κάνουμε πολλαπλασιασμούς.
 • Περνάμε από το πολλαπλασιασμό στη διαίρεση και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Παίρνουμε το ρόλο του ζαχαροπλάστη και ετοιμάζουμε τούρτες, φτιάχνουμε καραμέλες και τις μοιράζουμε με τη βοήθεια των κλασμάτων.
 • Ποιοι είναι οι απλοί κλασματικοί αριθμοί και ποια τα ισοδύναμα κλάσματα;
 • Ντυνόμαστε μάγοι και μάγισσες και με τη βοήθεια του μαγικού μας ραβδιού κάνουμε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με το 10-100-1000.
 • Επανερχόμαστε στα κλάσματα και αυτή τη φορά μετατρέπουμε τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς.
 • Μπαίνουμε στη θέση του ταμεία και μελετάμε τις μετατροπές από τις τιμές προϊόντων σε νομίσματα ή το αντίθετο και κάνουμε πράξεις με το ευρώ.
 • Δε κουραζόμαστε… συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε σκαλί- σκαλί φτάνοντας τον αριθμό 7.000.
 • Μαθαίνουμε για την ανακύκλωση και πως μετριέται το γραμμάριο , το κιλό, ο τόνος.
 • Θυμόμαστε ξανά τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας κάρτες και μαθαίνουμε πώς να υπολογίζουμε την ώρα .
 • Φτάνοντας στο τελικό μας προορισμό , συναντάμε το 10.000 , ανατρέχουμε λίγο ξανά στα κλάσματα και μελετάμε ένα καινούργιο τρόπο γραφής των διαιρέσεων .

Γεωμετρία

 • Γινόμαστε σύγχρονοι ζωγράφοι και εντοπίζουμε σχήματα και  παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά τους αφού παράλληλα μαθαίνουμε τη προπαίδεια και τα μυστικά της.
 • Δημιουργούμε σχήματα από αναπτύγματα και τα μελετάμε για να μάθουμε πως πηγαίνουμε από το τρισδιάστατο στο δισδιάστατο χώρο.
 • Μαθαίνουμε για το διαβήτη και φτιάχνουμε  κύκλους και γωνίες.
 • Ασχολούμαστε με τη συμμετρία , τι είναι άραγε το μωσαϊκό;
 • Ετοιμάζουμε μάσκες και συμμετρικά σχήματα , μελετάμε τα χαρακτηριστικά τους και παίζουμε <ταγκραμ> (κινέζικο πάζλ ) .

Ιστορία

 Αποτέλεσμα εικόνας για βιβλία τρίτης δημοτικού   Στην τάξη αυτή του Δημοτικού ταξιδεύουμε χιλιάδες χρόνια πριν, εκεί που η μυθολογία δέσποζε στο μυαλό των Ελλήνων και που η πραγματικότητα μπλεκόταν με τη φαντασία κατά ένα τρόπο καθόλα λογικό. Ανακαλύπτοντας τους μύθους του αρχαίου κόσμου μιλάμε για μυθικά τέρατα θεούς και υπερανθρώπους και  καλλιεργούμε τόσο τη γνώση μας όσο και τη κριτική μας σκέψη και οπτική. 

 • Μαθαίνουμε ποιοι ήταν οι Τιτάνες και ποιο ρόλο είχαν οι θεοί του Ολύμπου στη μεγάλη μάχη που ακολούθησε.
 • Συστηνόμαστε με το Προμηθέα , τη Πανδώρα , τον Δευκαλίωνα και τη Πύρρα. Τι κρύβουν αυτά τα περίεργα ονόματα;
 • Μελετάμε τα πάντα γύρω από τον Ηρακλή και παίρνουμε θάρρος από τους άθλους του.
 • Επισκεπτόμαστε τη Τροιζήνα για να γνωρίσουμε το βασιλιά της Θησέα και να ακούσουμε τα κατορθώματά του .
 • Σαλπάρουμε με τον Ιάσονα και τους αργοναύτες για τη μακρινή Κολχίδα για να φέρουμε πίσω το χρυσόμαλλο δέρας . (Αργοναυτική εκστρατεία )
 • Γινόμαστε θεατές του μεγαλύτερου πολέμου στη Τροία , με αφορμή τα μάτια μιας γυναίκας και εξετάζουμε το λόγο της θυσίας της Ιφιγένειας .
 • Μελετάμε τις περιπέτειες του Οδυσσέα και ακούμε την ιστορία για τους Κίκονες , τους λωτοφάγους , και τους κύκλωπες και όλα όσα έζησε και γνώρισε.
 • Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η προ-ιστορική εποχή , όταν ο άνθρωπος έτρωγε ότι έβρισκε  στη γη και έφτιαξε τα πρώτα εργαλεία από πέτρα (παλαιολιθική εποχή ). Τι γινόταν εκείνη την εποχή στη χώρα μας ;
 • Ανακαλύπτουμε πράγματα για τη ζωή και τις τέχνες , τη θρησκεία , τη γραφή στο Κυκλαδίτικο , Μινωικό και Μυκηναϊκό πολιτισμό και πως ήταν τα πράγματα σε κάθε περιοχή ξεχωριστά.

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Έχοντας μαζί μας τους καλύτερους εκπαιδευτικούς και γνωρίζοντας την ανεπάρκεια  υλικού που χαρακτηρίζει πολλές εκπαιδευτικές μονάδες, έχουμε όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσουμε   να αναλάβουμε  και να καλύψουμε επαρκώς και με τον πιο ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο όλα όσα πρέπει να μάθει και να κατακτήσει ένα παιδί  στη ΄Ε Δημοτικού.  Έτσι λοιπόν μαζί :

 • Μαθαίνουμε να διακρίνουμε τα μέρη του υπολογιστή και τη χρησιμότητα του κάθε ενός.
 • Δημιουργούμε τα δικά μας αρχεία.
 • Χρησιμοποιούμε πολυμέσα και επεξεργαζόμαστε τα κείμενα και τις εικόνες που έχουμε φτιάξει.
 • Εξοικειωνόμαστε με το Power Point και παρουσιάζουμε τις εργασίες μας επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία του προγράμματος.
 • Παίζουμε παιχνίδι ρόλων και ως άλλοι γραμματείς πληκτρολογούμε και συντάσσουμε κείμενα τα οποία φροντίζουμε να τα διαμορφώσουμε και να τα αποθηκεύσουμε στο αρχείο μας με κατάλληλα χαρακτηριστικά και ονόματα.
 • Κάνουμε πλοήγηση στο διαδίκτυο και μαθαίνουμε πώς να κάνουμε αναζήτηση των πληροφοριών που αναζητάμε.
 • Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το e-mail για να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας.  
 • Επισκεπτόμαστε πλατφόρμες και εκπαιδευτικά λογισμικά όπως Wikipedia και Wiki και μαθαίνουμε να τα χρησιμοποιούμε ορθά.
 • Εκπαιδευόμαστε στο να χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή ως μέσω οργάνωσης τόσο της γνώσης μας όσο και των εννοιών που καθημερινά συναντάμε.
 • Ως βασικό εργαλείο της καθημερινότητάς μας προγραμματίζουμε τις αρμοδιότητές μας και ορίζουμε μία καθημερινή συνήθεια, οργανώνοντάς την, εκτελώντας την και εξελίσσοντάς την με τη χρήση του υπολογιστή.

 

Μελέτη Περιβάλλοντος

Σχετική εικόνα   Όντας μέλη μιας κοινωνίας οφείλουμε να γνωρίζουμε τα μέρη από τα οποία αυτή αποτελείται και το ρόλο που έχει κάθε ένα από αυτά στον τρόπο λειτουργίας και δράσης της. Ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στο κράτος μελετάμε τους ρόλους εξουσίας που υπάρχουν και το εντάσσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, προσεγγίζοντας τη ζωή γύρω μας. Έτσι δεν μένουμε μόνο στο ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά επεκτεινόμαστε και στο φυσικό, εξετάζοντας τη σύνδεση αυτών και βοηθώντας τους μικρούς μας μαθητές να υιοθετήσουν μια οικολογική και πολιτισμένη στάση απέναντι σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα:

 • Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε όλοι μαζί και να συνεργαζόμαστε  με τη βοήθεια κανόνων και το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον και τη κοινότητα .
 • Γιατί επιλέγουμε ηγετικά πρόσωπα για τον έλεγχο της τήρησης κανόνων με τη διαδικασία των εκλογών ανά δήμο;
 • Εξερευνούμε τον τόπο που ζούμε και ανακαλύπτουμε χωριά και πόλεις που τον απαρτίζουν.
 • Ξεχωρίζουμε τα έργα της φύσης από του ανθρώπου καλλιεργώντας έτσι το αίσθημα της προστασίας για το περιβάλλον.
 • Κατανοούμε το χάρτη επεξεργαζόμενοι  τις πληροφορίες που μας δίνει.
 • Ταξιδεύουμε με όλα τα μέσα μεταφοράς και προσέχουμε τα πάντα ώστε να κυκλοφορήσουμε με ασφάλεια .
 • Ασχολούμαστε με τα φυτά που ευδοκιμούν στη περιοχή μας. Μελετάμε τα μέρη τους που και επισημάνουμε  τη χρησιμότητα του καθενός από αυτά.
 • Κατατάσσουμε τα ζώα σε διάφορες κατηγορίες με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τον φυσικό τους περιβάλλον.
 • Πώς γεννιέται ένα ζώο και τι χρειάζεται για να επιβιώσει;
 • Περνάμε στο ανθρώπινο περιβάλλον και ταξινομούμε τις ανάγκες και τα δικαιώματα του ανθρώπου .
 • Ποιος είναι ο ρόλος της διαφήμισης στην κατανάλωση αγαθών; Και τι είναι η υπερκατανάλωση;
 • Συλλέγουμε προϊόντα και επεξεργαζόμαστε τις ετικέτες που υπάρχουν σε αυτά. Αποκρυπτογραφούμε τα μηνύματα που περνάνε και τι πρέπει να προσέχουμε ως μικροί καταναλωτές.
 • Μελετάμε το πολιτισμό του τόπου μας μαθαίνοντας βήμα- βήμα για τις παραδόσεις από γενιά σε γενιά.
 • Ανακαλύπτουμε όλους τους τρόπου πληροφόρησης και κάνουμε χρήση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

 

Σχολείο Εμείς
 28 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη 3-5 παιδιά κατά μέσο όρο ανά τάξη
Δασκαλοκεντρική διδασκαλία Μαθητοκεντρική διδασκαλία
Πίνακες με κιμωλία Διαδραστικοί  πίνακες
Χρήση βιβλίου Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Φύλλα εργασίας Εκπαιδευτικά λογισμικά-ενεργητική μάθηση
Ασκήσεις για το σπίτι Όλα τα μαθήματα για την επόμενη μέρα ολοκληρώνονται στο χώρο μας.
Φόρτο εργασιών Βιωματική μάθηση